Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Ali Osman YILMAZ
Anabilim Dalı Maden Mühendisliği
Bilim Dalı Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi
Uzmanlık Alanları 1. Maden İşletme Ekonomisi
  2. Yönetim Organizasyon
3. Agrega-Beton
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 3773533
E-Posta aoyilmaz@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan taşocaklarının mevcut üretim yöntemlerinin - ocak malzemesinin incelenmesi ve en uygun üretim yönteminin geliştirilmesi.
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 8110 Beton ve Madencilikte Uygulamaları
2. 8111 Madencilikte İstatistiksel Uygulamalar
3. 8112 Taşocağı Planlaması
4. 8113 Agrega Madenciliği ve Çevresel Etkileri
5. 8114 Agrega Deneyleri ve Uygulaması
6. 9110 Geri Dönüşümlü Agrega
7. 9111 Agrega Üretimi ve Kalite Kontrol Çalışmaları
8. 9112 Kömür Madenciliğinde Mekanik Kazı Mekanizasyonu
9. 9113 Dolgunun Mühendislik Özellikleri
10. 9114 Yeraltı İşletmelerinde Dolgu Yöntemleri
11. 9115 Beton Üretiminde Bağlayıcı Maddeler
12. 9116 Uçucu Küllerin Dolgu Olarak Kullanılması
13. 9117 Dolgu Maliyeti
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Yılmaz, A.O., Metal Madenciliğinde Metal Fiyatlarının İşletme Performansı Üzerine Etkileri, Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi, TMMOB Maden Müh. Odası, Haziran, Ankara, 2005
  2. Yılmaz, A.O., Alp, İ., Çavuşoğlu, İ., Doğu Karadeniz Bölgesinde Taş Ocaklarından Kaynaklanan Çevresel Sorunlar, TMMOB Maden Müh. Odası, 5-6 Mayıs, Ankara 2005.
  3. Yılmaz, A.O., Tatarhan A., Çavuşoğlu İ., Doğu Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Taşocakları İçin Uygun Üretim Yönteminin Geliştirilmesi, VII Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi Maden Müh. Bölümü, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Sivas, 21-22 Ekim 2004.
  4. Yılmaz, A.O., Doğu Karadeniz Bölgesinin Mermer Potansiyeli ve Mermer İşletmeciliği İle İlgili Sorunlar, Türkiye IV Mermer Sempozyumu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Afyon İl Temsilciliği, Afyon, Aralık 2003.
  5. Yılmaz, A.O., Ülkemiz Enerji Sektörüne Genel Bakış, Enerji Üretiminde Kömürün Yeri ve Önemi, Türkiye IV Enerji Sempozyumu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara, Aralık 2003.