Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cem YÜCEL
Danışman: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TRABZON-GİRESUN ARASINDAKİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, 40Ar-39Ar JEOKRONOLOJİSİ, PETROKİMYASI, Sr-Nd-Pb İZOTOP JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 20/6/2013
Sayfa Sayısı: 367
Tez No: Dt965
Özet:

      Trabzon-Giresun arasındaki Tersiyer volkanitlerinin petrografik, mineral kimyası, 40Ar-39Ar jeokronolojisi, tüm-kayaç ve Sr-Nd-Pb izotop jeokimyası verileri kullanılarak petrolojisi irdelenmiştir. Hafif alkali karakterli Eosen volkanitleri (42.4-44.7 My), bazalt, traki-bazalt ve bazaltik traki-andezit (BTB) ve trakit, traki-andezit (TT) takımlarından, orta alkali afiniteye sahip Miyosen volkanitleri (5.8-6.0 My) ise bazanit-tefrit (BT) takımından oluşmaktadır. Tüm takımlar; BİLE, Th ve Ce’ca zenginleşmiş, YÇAE’ce fakirleşmiş N-OOSB’a normalize iz element dağılımları ile yitim izi gösterirler. Eosen yaşlı takımlar hafif derecede zenginleşmiş (LaN/LuN=4.65-11.64) ve Miyosen yaşlı takım ise yüksek oranda zenginleşmiş (LaN/LuN=36.43-69.0) kondrite normalize NTE dağılımları sergilemektedir. Eosen takımlarında (87Sr/86Sr)i (0.703893-0.704479), (143Nd/144Nd)i (0.512680-0.512794), Δ7/4Pb (10.68-14.69) ve Δ8/4Pb (52.53-63.30), Miyosen takımında ise (87Sr/86Sr)i (0.705178-0.705362), (143Nd/144Nd)i (0.512666-0.512689), Δ7/4Pb (11.81-13.53), Δ8/4Pb (46.94-52.53) arasında değişmektedir. İncelenen volkanitler; çarpışma sonrası genleşme jeodinamik evrimine sahip olup, yitim akışkan±ergiyikleri ile zenginleşmiş spinel-granat(?) içeren litosferik mantodan türeyen ana magmalardan karmaşık magmatik süreçlerle farklılaşmışlardır.

      

Anahtar Kelimeler: Doğu Pontidler, alkali volkanitler, mineral kimyası, petrokimya, Sr-Nd-Pb izotopları, 40Ar-39Ar yaşlandırması.