Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ayşe Sibel ÖZGÜR
Danışman: Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: LEVENT ( MALATYA) YÖRESİ MİOSEN TORTULARININ KÜÇÜK FORAMİNİFERLERİ, KİREÇLİ NANNOPLANKTONLARI ve BİOSTRATİGRAFİK KONUMU
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1993
Sayfa Sayısı: 180
Tez No: Dt84
Özet:

      Bu çalışmada Malatya L39-b2 pafta alanı tip alan seçilerek Malatya havzasındaki Neojen yaşlı tortuların paleontolojik-biostratigrafik ağırlıklı çalışması amaçlanmıştır.

      Bölgenin Ayan ve Ürgün tarafından yapılmış 1/25.000 ölçekli litostratigrafik haritası temel alınarak, bölgedeki Miosen yaşlı tortular litostratigrafik olarak adlandırılmış ve tanıtılmıştır.

      Paleontolojik-biostratigrafik çalışmalara temel olmak üzere üç ölçülü kesit alınmış ve bu ölçülü kesitlerden sağlanan planktik ve küçük bentik foraminiferler ve kireçli nannoplanktonlar incelenerek, 25 planktik, 37 küçük bentik foraminifer türü ile 24 kireçli nannoplankton türü ayırtlanmış ve tanıtılmıştır.

      Foraminifer faunasının genel niteliğine göre bölgenin Neojen'de Akdeniz Bioprovinzine bağlı olduğu, Paratetis'le de kısıtlı bağlantılı olduğu anlaşılmıştır.

      Biostratigrafik incelemeler sonucunda istifin Burdigaliyen ortalarında bulunan N5 planktik zonunun altlarına ve NN3 nannoplankton zonuna ait olduğu ortaya konulmuştur.

      Paleoekolojik yorumlarla ortamın transgresyondan sonra açık şelf ortamına kadar derinleştiği ve giderek sığlaştığı anlaşılmıştır.