Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Nurcihan CERYAN
Danışman: Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Taşönü Kalker Ocağındaki (Trabzon) Kaya Şevleri Duraylılığının Olasılık Yöntemle Analizi ve Kazılabilirlik
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 20/8/2009
Sayfa Sayısı: 186
Tez No: Dt710
Özet:

      Bu çalısmada, Tasönü kalker ocagındaki (Araklı-Trabzon) heyelanlar sonucu

olusmus sevlerin duraylılıgı olasılık yöntemle incelenmistir. Tasönü ocagı Geç

      Kampaniyen-Paleosen yaslı Kireçhane Formasyonuna ait degisik fasiyesteki

kireçtaslarında açılmıstır. Bu ocakta 2005 ve 2006 yıllarında meydana gelen büyük hacimli

      düzlemsel kaymalar nedeniyle üretim çok büyük oranda azalmıs, isletme açısından

hukuksal sorunlar ortaya çıkmıstır. Heyelanlardan önce Askale Trabzon Çimento

      Fabrikasının hammadde ihtiyacının büyük kısmı bu ocaktan karsılanmıstır.

Geriye yönelik analiz sonucunda kırmızı renkli karbonatlı tüflerin ayrısmasıyla

      olusmus killi seviyelerinden geçen kayma yüzeylerinin sürtünme açısının 9-16o,

kohezyonun 10-60 kPa arasında degistigi belirlenmistir.

      Monte Carlo benzesim teknigi esas alınarak duraylı ve duraysız sevlerin analizi

yapılarak kabul edilebilir yenilme olasılıgı (Pf %)ve güvenilirlik indeksi (b)degerleri elde

      edilmistir. Bu analizlere göre Pf%10 ve b1.3 ise sev duraylıdır

Heyelanlar sonucu olusmus sevden arkasındaki yamaçlarda gerilme çatlakları

      gelismistir. Bu sevlerin yamaçların duraylılıgı Monte Carlo metodu ile analiz yapılmıs ve

duraysız oldukları belirlenmistir. Ayrıca, bu sevlerde su etkisi ortadan kaldırılmıs olsa da

      yenilmelerin meydana gelebilir.

Tasönü kalker ocagında, heyelanla olusmus sevlerdeki gerilme çatlaklarına acil

      olarak hareket izleme sistemi kurulmalıdır. Bu çalısmada ayrıca, ocakta yüzeylenen degisik

fasiyeste gelismis kayaçlar 1/1000 ölçeginde haritalanmıs, bu haritadaki her birim

      mühendislik davranısı açısından homojen bölgelere ayrılmıstır. Bu jeoteknik birimlerin

süreksizlik özellikleri ölçülmüs ve kazılabilirlik degerlendirmesinin Kazılabilirlik ndeksi

      ile yapılabilecegi belirlenmistir. Ayrıca, heyelan alanın kuzeyindeki yamaçların tasarımı

yapılmıstır. Önerilen tasarım profillerinde genel sev egiminin 30-35 derece basamak

      yüksekligin 6-9 m, basamak genisliginin 8-10 m arasında degismektedir.

Anahtar Kelimeler: Tasönü Kireçtası Ocagı, Düzlemsel Kayma, Geriye Yönelik Analiz,

      Monte Carlo Metotu, Süreksizlik Özelikleri, Kazılabilirlik, Trabzon