Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cemil YILMAZ
Danışman: Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Anabilim Dalı: Jeoloji Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MUNZUR KİREÇTAŞI’ NIN ÇÖKELME KOŞULLARI VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ (MUNZUR DAĞLARI, DOĞU ANADOLU)
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/5/1991
Sayfa Sayısı: 144
Tez No: Dt58
Özet:

      Doğu-Orta Anadolu'nun önemli yükseltilerinden birini oluşturan Munzur Dağları Pontid, Anatolid ve Torid’ lerin birbirlerine en çok yaklaştıkları. bir alanda ve torid kuşağında yer alır. Bu konumu ile yöre jeolojik açıdan Anadolu'daki kilit bölgelerden biridir.

      Munzur Dağları' nda egemen kaya türünü yansıtan Munzur Kireçtaş başlıca gri-bej renkli, sert, nadir makrofosil içeriğine karşın bol mikrofosilli, ka1ın-masif katmanlı, üst seviyeleri ince katmanlı kireçtaçlarından oluşur. Liyas-Kampaniyen sürecinde ve bir çökelme evresinde biriken birim farklı koşulların etkilediği altı altfasiyeste gelişmiştir;

      1- Megalodontlu vaketaşı altfasiyesi

      2- A1g ve onkoidli vaketaşı ve istiftaşı aItfasiyesi

      3- Ooidli tanetaşı altfasiyesi

      4- Küçük bentik foraminiferli vaketaşı ve istiftaşı altfasiyesi

      5- Orbitalina ve HippuritIi tanetaşı ve moloztaşı altfasiyesi

      6- Pelajik foraminiferli vaketaşı altfasiyesi

      Megalodontlu vaketaşı altfasiyesi tümüyle sınırlı platform, algli-onkoidli ve küçük bentik foraminiferli vaketaşı ve istiftaşı altfasiyesleri açık platform ve karbonat düzlüğü çevresi, ooidli tanetaşı altfasiyesi karbonat düzlüğü, Orbitolina ve Hippuritli tanetaşı ve moloztaşı altfasiyesi bank, pelajik foraminiferli vaketaşı altfasiyesi açık deniz ortamında birikmiştir.

      Munzur Kireçtaşı' nın yanal ve düşey gelişimi, üzerinde biriktiği platformun Liyas-Senomaniyen zaman aralığında kuzey ve güneyden ofiyolit olukları ile sınırlı izole bir platform tipinde geliştiğini gösterir. Turoniyen-Kampaniyen zaman aralığında ise bu oluklardan ilerleyen ofiyolitlerin etkisiyle boğulmuş (drowned) platform özelliği kazanmıştır. Kampaniyen sonundaki ofiyolit yerleşimine bağlı olarak gelişen haraketlerle platform parçalanarak Munzur Kireçtaşı çökelme evrimini tamamlamıştır.