Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mohammad Azim Eirgash
Danışman: Doç. Dr. Vedat Toğan
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÖĞRETME ÖĞRENME TABANLI ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYON ALGORİTMASININ ZAMAN-MALİYET ÖDÜNLEŞİM PROBLEMLERİNİN PARETO-ÇÖZÜMLERİNİ BELİRLEME PERFORMANSI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 4/1/2018
Sayfa Sayısı: 110
Tez No: t3288
Özet:

      Gerçek dünyada, birçok amacı karşılayan en iyi çözümü bulmayı gerektiren birçok problem bulunmaktadır. Bu çözümü elde etmek için çok amaçlı optimizasyon modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, bu çalışmada, böyle bir, çok amaçlı optimizasyon sürecinin gerçekleştirilmesi için Öğretme Öğrenme Tabanlı Optimizasyon (ÖÖTO) algoritması kullanılmaktadır. Oluşturulan modelin performansı 18 etkinlikten 630 etkinliğe kadar değişen çeşitli yapım projelerinde denenmektedir. Model, Pareto-çözümleri elde etmek için değiştirilmiş uyarlanabilir ağırlık ve baskın olmayan sıralama yaklaşımlarını içermektedir. Ayrıca, modelin ÖÖTO algoritmasının baskın olmayan sıralamayı içeren versiyonunda, bir iyileştirme yapabilmek için önceden bilinen çözümlerin belirli bir miktarı başlangıç popülasyonuna eklenerek model de küçük bir değişim de yapılmaktadır. Böylece, kullanılan modelin Pareto-çözümleri belirleme performansı, literatürden alınan zaman-maliyet ödünleşim optimizasyon problemlerinin tekrardan çözülmesiyle doğrulanmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışmada geliştirilen ÖÖTOya dayanan çok amaçlı optimizasyon modeli, inşaat mühendisliği ve yönetiminde zaman-maliyet ödünleşim(dengeleme) problemini çözmek için alternatif bir araç olarak tercih edilebilir. Bu nedenle, bu çalışmanın ana katkısının ÖÖTOnun inşaat yönetimi alanındaki zaman-maliyet ödünleşim(dengeleme) problemlerinin çözümünde ilk kez uygulanmasından açıkça görülebilir.