Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ümit BAHADIR
Danışman: Doç. Dr. Vedat TOĞAN
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YENİLEME PROJELERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİNDE YAPI BİLGİ MODELLEMESİNİN KULLANIMI: VAKA ÇALIŞMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 4/1/2018
Sayfa Sayısı: 68
Tez No: t3287
Özet:

      Yaygın olarak kullanılmaya başlanan Yapı Bilgi Modellemesi teknolojisinin proje paydaşlarına sunabildiği faydalar pek çok araştırmaya konu olsa da bu faydaların yenileme projelerinde de olabildiğini gösteren çalışmaların az olduğu literatürden görülebilmektedir. Bu tez çalışmasında, atıl durumda olan bir yapının geleneksel proje yönetim süreçleri ile devam eden yenileme çalışmalarında karşılaşılan problemler belirlenmiş ve bu problemlere Yapı Bilgi Modellemesi teknolojisinin proje yönetim sürecine dahil edilmesi durumunda üretebildiği çözümler araştırılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak vaka çalışması olarak incelenecek binanın proje yönetim süreçleriyle ilgili bilgiler proje sorumluları ile yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Edinilen bilgiler ışığında proje yönetim süreci Yapı Bilgi Modellemesi teknolojisi ile yeniden modellenmiş ve elde edilen bu modeller aracılığı ile proje yönetim süreci tekrardan Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı olarak takip edilmiştir. Çalışma sonucunda, mevcut binaların tadilat projelerinin tasarım ve yapım aşamalarında Yapı Bilgi Modellemesinin, yeni yapım projelerine sağladığı kullanım avantajlarına paralel olarak bu projelerin proje yönetim süreçlerine de katkı sağlayabildiği görülmüştür.