Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yusuf YANIK
Danışman: Doç. Dr. Temel TÜRKER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MALZEME ÖZELLİKLERİNİN TİTREŞİM TESTİ VERİLERİNE DAYALI MODEL KALİBRASYON YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 5/1/2018
Sayfa Sayısı: 104
Tez No: t3286
Özet:

      Bu çalışmada, yapı elemanlarının elastisite modülü çevresel titreşim verilerinden elde edilen dinamik karakteristikler kullanılarak model kalibrasyon yöntemi yardımıyla belirlenmiştir. Bu amaçla çelik çubuk üzerinde çevresel titreşim testleri yapılarak frekanslar elde edilmiştir. Bu frekanslar aynı yapısal elemanın bilgisayar ortamında modellenmesiyle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Değişim parametresi olarak elastisite modülü seçilerek deneysel ve analitik olarak bulunan frekans değerleri arasındaki farkın azaltılmasına dayanan model kalibrasyon yöntemiyle elastisite modülünün gerçek değeri yani deneysel sonuçları veren değeri belirlenmeye çalışılmıştır. Deneysel ölçümler için ivmeölçerlerden ve sinyal toplama ünitesi olarak kullanılan elektronik devreden oluşan bir ölçüm sistemi tasarlanarak veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu veriler Matlab programında analiz edilmiş ve deneysel frekanslar bulunmuştur. SAP2000 paket programı kullanılarak sonlu eleman yöntemiyle de teorik sonuçlar bulunmuştur. Deneysel ve teorik sonuçlar arasındaki fark, elastisite modülündeki değişim dikkate alınarak SAP2000 programının API özelliğinden yararlanılarak Matlab ortamında oluşturulan bir yazılım aracılığıyla iterasyona tabi tutulmuştur. Bu sayede deneysel ölçüm sonuçlarına en yakın sonuç veren elastisite modülü belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğal Frekanslar, Malzeme Özelliği, Modal Analiz, Model Kalibrasyon, Titreşim Testi