Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat Özer NEMLİ
Danışman: Prof. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YILLIK MAKSİMUM YAĞIŞLARIN TREND ANALİZİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 11/10/2017
Sayfa Sayısı: 48
Tez No: t3270
Özet:

      Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Bölgesindeki 10 Meteoroloji İstasyonundaki standart zamanlarda gözlenen yıllık en büyük yağış değerlerinin trend analizi yapılmıştır. Öncelikle tüm verilere Run (Swed Eisenhart) Homojenlik Testi uygulanmış ve homojen olduğu tespit edilen her meteoroloji istasyonuna ait veriler Trend Analiz Yöntemi (TAY) ile incelenmiştir. TAY ile eğilimleri belirlemede parametrik olan ve parametrik olmayan yöntem olmak üzere iki çeşit yöntem kullanılmaktadır. Çalışmada, verilerin normal dağılıma uyması ve eksik verilerin olmaması durumunda kullanılmakta olan parametrik yöntemlerden Basit Regresyon Analizi yöntemi uygulanmıştır. Verilerin normal dağılıma uymaması ve eksik verilerin çok olması durumunda kullanılmakta olan parametrik olmayan TAY yöntemleri arasından Mann-Kendall Testi ve Spearmanın Rho Testi çalışmada kullanılmıştır. Trend tespit edilen istasyonlarda, trend başlangıç yılını istatistiksel olarak tespit etmek için parametrik olmayan Mann-Kendall Mertebe Korelasyon Testi kullanılmıştır. Trend Analizi Yönteminden önce gerçek trend varlığını belirlemek amacıyla gerçekte olmayan trendin oluşmasına sebep olan serisel korelasyonun (içsel bağımlılığın) yok edilmesi için Ön Arındırma (Pre-Whitening) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem sadece serisel korelasyonun (içsel bağımlılığın) etkisini yok etmeyen Mann-Kendall Testi için uygulanmıştır. Çalışma sonunda, Doğu Karadeniz Bölgesindeki 10 adet meteoroloji istasyonu için standart sürelerdeki yağış şiddeti trend analizi değerlendirildiğinde, genelde artan yönde bir eğilim tespit edilmiştir.