Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Zviad TURMANİDZE
Danışman: Prof. Dr. Selim PUL
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ETRİYE KANCA AÇISININ EKSENEL YÜKLÜ BETONARME KOLON DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/9/2017
Sayfa Sayısı: 102
Tez No: t3266
Özet:

      Betonarme yapılardaki en önemli özelliklerden biri olan sünekliğin sağlanması için yapı elemanlarının yönetmelik kurallarını sağlaması gerekmektedir. Enine donatıların çap, aralık, kanca açısı gibi detaylarının yönetmenliğe aykırı yapılması durumunda sargı etkisi, özellikle deprem anında beklenen derecede ortaya çıkamayacaktır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, etriye kanca açısının eksenel yüklü betonarme kolonların davranışı üzerindeki etkisini, etriye aralığı ve beton dayanımına bağlı olarak araştırılmasıdır. Bu amaçla etriye kanca açılarının 90°