Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cansu İSKENDER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol İSKENDER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: CAM AGREGA BOYUTU VE AGREGA GRADASYONUNUN ASFALT KAPLAMA PERFORMANSINA ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 16/6/2017
Sayfa Sayısı: 114
Tez No: t3220
Özet:

      Atık maddelerin tekrar ekonomiye kazandırılması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de atık camların asfalt kaplamalarda agrega olarak kullanılmasıdır. Bu çalışmada, cam atıkların agrega olarak asfalt karışımlarda kullanılabilirliği araştırılmıştır. Maksimum cam agrega boyutu seçenekleri 0.075mm, 2.00mm, 4.75mm ve 9.5mm olarak seçilmiştir. Geleneksel bitüm, nanokil modifiye bitüm (bitüm ağırlığına göre %3) ve sönmüş kireç modifiye bitüm (bitüm ağırlığına göre %2) kullanılmıştır. Yoğun gradasyonlu (geleneksel asfalt betonu-GAB) ve kesikli gradasyonlu (taş mastik asfalt-TMA) karışımlar Marshall metoduna göre tasarlanmıştır. Karışımlar tekrarlı yük sünme (RCT), dolaylı çekme mukavemeti, modifiye Lottman ve Hamburg tekerlek izi (HWTT) testleri ile düşük sıcaklık çatlama, su hasarına karşı direnç ve kalıcı deformasyon davranışları yönünden değerlendirilmiştir. Cam agrega kullanımının GAB karışımlarında daha iyi sonuçlar verdiği, cam agrega boyutunun artması ile GAB ve TMA karışımların su hasarı direncinde azalma olduğu, nanokil veya sönmüş kireç modifiye bitüm kullanımının karışımların mekanik özelliklerini iyileştirdiği, 2.00mm maksimum boyuttaki cam agrega kullanımının nispeten daha iyi su hasarı ve deformasyon özellikleri gösterdiği, HWTT ile RCT ve modifiye Lottman yöntemleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Cam agrega, Sönmüş kireç, Nanokil, Taş mastik asfalt, Asfalt betonu, Hamburg tekerlek izi testi, Modifiye Lottman, Tekrarlı yük sünme testi, Yoğurmalı kompaktör, Kalıcı deformasyon, Su hasarı.