Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Elif GİRDAP
Danışman: Doç. Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TAŞ MASTİK ASFALT KARIŞIMLARDA SBS İLE BİRLİKTE PR PLAST S KATKISININ KARIŞIM PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/5/2017
Sayfa Sayısı: 173
Tez No: t3179
Özet:

      Bu tez çalışmasında, Stiren-Butadien-Stiren (SBS) modifiyeli bitüm ile oluşturulmuş Taş Mastik Asfalt karışımına Pr Plast S katkı maddesi eklenerek bitümlü sıcak karışımların mekanik özellikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada, %5 oranında SBS modifiyeli bitüm ile agrega ağırlığına göre %0,3 oranında elyaf ve yine agrega ağırlığına göre %0,1, %0,3, %0,5, %0,7 ve %1 oranında Pr Plast S katkı maddesi ilave edilerek numuneler üretilmiştir. Karışım numuneleri üzerinde Marshall stabilite ve akma, dolaylı çekme ve su hasarı deneyleri yapılmıştır. %0,7 Pr Plast S katkı oranına kadar stabilite değerlerinde sürekli bir artış olduğu, %0,7den sonra ise azalma olduğu gözlenmiştir. Aynı şekilde esneklik modülünde %0,7 katkı oranına kadar artış olduğu, bu orandan sonraki ilave katkı oranında azalma olduğu gözlemlenmiştir. Su hasarına karşı en yüksek direncin ise %0,5 katkı oranında elde edildiği kaydedilmiştir. Elde edilen verilere göre Pr Plast S katkısının SBS modifiyeli Taş Mastik Asfalt karışımlarda özellikle sıcak ve yağışlı iklimlerde önemli derecede iyileşme sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Bitümlü Sıcak Karışım, Taş Mastik Asfalt, TMA, Stiren-Butadien-Stiren, SBS, Pr Plast S