Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatih YÖNDEM
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri BAŞAĞA
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KAMU YAPIM İŞİ İHALELERİNDE TASARIMDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLERİN YAPI BİLGİ MODELLEMESİ İLE İHALE ÖNCESİNDE BELİRLENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 6/2/2017
Sayfa Sayısı: 99
Tez No: t3161
Özet:

      Bu tez çalışmasında, kamu kurumları tarafından ihalesi gerçekleştirilen yapım işleri projelerinde yaşanan anlaşmazlık ve/veya problemlerin Yapı Bilgi Modellemesi kullanımı ile ihale öncesinde belirlenebileceği gösterilmiştir. Bu amaçla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış veya kontrollüğü üstenilmiş üç proje Yapı Bilgi Modellemesi ile modellenerek uygulama aşamasında karşılaşılan problemlerin ve/veya anlaşmazlıkların tasarım aşamasında çözülüp çözülemeyeceği araştırılmıştır. Bu projelerin ikisinde inşası yapılan yapının komşu arsa sınırını ihlal etmesi, diğerinde ise mekanik projedeki ısıtma tesisatı ve HVAC sisteminin yapının taşıyıcı elemanları ile çakışması problemleri bulunmaktadır.

Çalışma için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğünde projelerin kontrollüğünü yapan mühendislerle projeler hakkında görüşmeler yapılmış ve projelerin uygulanma aşamasında ne tür problemlerle karşılaşıldığı öğrenilmiştir. Elde edilen veriler ile Yapı Bilgi Modellemesi teknolojisi kapsamında projeler 3 boyutlu modellenirken, problemlerin oluştuğu yerlerde daha detaylı modelleme yapılmıştır.

       Arsa problemi meydana gelen projelerde yapı elemanları ile arsa sınırı arasında gereken çalışma payı dikkate alınarak çakışma analizi yapılmıştır. Mekanik tesisatın yerleşimi ile ilgili problem olan projede ise yapının taşıyıcı elemanları ile mekanik tesisat arasında çakışma analizi yapılmıştır.

Çalışmada, kamu yapım işlerinde, Yapı Bilgi Modellemesinin projelerin tasarım aşamasında kullanılması durumunda, projelerde uygulama aşamasında karşılaşılabilecek problemlerin ve/veya anlaşmazlıkların büyük çoğunluğunun tespit edilerek düzeltilebileceği sonucuna varılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler: Yapı Bilgi Modellemesi, 3B Modelleme, Çakışma Analizi, İnşaat Sözleşmelerinde Anlaşmazlıklar.