Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sebahat KARACA
Danışman: Doç. Dr. Volkan KAHYA
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇATLAKLI ELASTİK KİRİŞLERİN DİNAMİK DAVRANIŞLARININ ANALİTİK, SAYISAL VE DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 29/11/2016
Sayfa Sayısı: 95
Tez No: t3142
Özet:

      Bu tez çalışmasında, çatlaklı elastik kirişlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri ele alınmıştır. Çatlağın kiriş davranışı üzerindeki etkileri; analitik, sayısal ve deneysel yöntemlerle incelenmiştir. Sunulan tez çalışması, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, konuyla ilgili literatürde mevcut çalışmalar özetlendikten sonra, çatlaklı kirişin serbest ve zorlanmış titreşim karakteristiklerinin elde edilmesinde kullanılan yöntemlere ait formülasyon verilmiştir. İkinci bölümde, seçilen konsol kirişin hasarsız ve hasarlı durumları için dinamik karakteristiklerin analitik, sayısal ve deneysel olarak elde edilmesi sunulmuştur. Ayrıca hareketli yük altındaki basit kirişin, hasarsız ve hasarlı durumları için dinamik karakteristiklerinin transfer matrisi yöntemiyle elde edilmesi ve hareketli yük altındaki zorlanmış titreşim davranışına ait bilgiler sunulmuştur. Üçüncü bölümde, çatlaklı konsol kirişin serbest titreşim karakteristikleri için kullanılan üç yöntemden elde edilen sonuçların karşılaştırılması verilmiştir. Ayrıca, basit kirişin zorlanmış titreşiminde, hasarsız ve hasarlı durumlar için kiriş orta noktasında meydana gelen yer değiştirmeler ile hasarlı kirişler için orta noktada hesaplanan gerilme şiddeti faktörleri sunulmuştur. Dördüncü bölümde, tez çalışmasından elde edilen sonuçlar ile çalışmanın devamı niteliğinde olabilecek bazı öneriler sunulmuştur. Çalışma sonucunda, bir yapı elemanındaki çatlağın varlığı, miktarı ve boyutlarının o yapı elemanının dinamik karakteristikleri ve davranışı üzerinde son derece etkili olduğu görülmüştür.

      Anahtar Kelimeler: Çatlaklı Kiriş, Serbest Titreşim, Zorlanmış Titreşim, Dinamik Karakteristikler, Transfer Matrisi Yöntemi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Operasyonel Modal Analiz