Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali YETİŞKEN
Danışman: Doç. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: SIVI SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMLERİN YAPILARIN SÖNÜM KAPASİTELERİNE ETKİSİNİN SARSMA MASASI KULLANILARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 4/11/2016
Sayfa Sayısı: 146
Tez No: t3123
Özet:

      Bu tez çalışması, mühendislik yapılarının dinamik davranışlarının özellikle sönüm kapasitelerinin sıvı sistemler kullanılarak, analitik ve deneysel yöntemlerle artırılmasını konu edinmektedir. Bu amaçla, laboratuar ortamında oluşturulan kayma çerçevesi, akışkan kolon sıvı sönümleyici ve silindirik akışkan sıvı sönümleyici sistemler ile sarsma masası üzerinde deneysel, sonlu eleman programlarıyla da analitik olarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Yüksek lisans tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm genel bilgiler bölümü olup, akışkan kolon sıvı sönümleyiciler ile ilgili çalışmalar, yapıların sönüm kapasitelerinin artırılması amacıyla kullanılan sistemler ile sarsma masası hakkında genel bilgiler bu bölümde sunulmuştur. Ayrıca, akışkan kolon sıvı sönümleyici, sonlu eleman analiz yöntemi ve sönüm oranı hesabına ait bazı formülasyonlar da bu bölümde sunulmuştur. İkinci bölümde; yapılan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Bu bölümde yapılan çalışmalar beş kısma ayrılmıştır. İlk kısımda, çelik bir kayma çerçevesi oluşturulmuş, kayma çerçevesinin sönüm oranı ve hakim frekansı gibi dinamik karakteristikleri analitik ve deneysel olarak belirlenmiş ve sarsma masası aracılığıyla çerçeveye zorlanmış titreşim testleri uygulanmıştır. İkinci kısımda, oluşturulan kayma çerçevesinin dinamik karakteristikleri dikkate alınarak ayarlı kolon sıvı sönümleyici tasarlanmış ve deneysel olarak frekans, yük kaybı katsayısı gibi karakteristik özellikleri belirlenmiştir. Ek olarak, kayma çerçevesi tepe noktasına mesnetlenen ayarlı kolon sıvı sönümleyici ile birlikte tasarlanmış ve zorlanmış titreşim testleri uygulanmıştır. Üçüncü kısımda, tasarlanan bu sistem çeşitli açılarla birlikte incelenmiş ve dinamik karakteristikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Son iki kısımda, yenilikçi silindirik ayarlı kolon sıvı sönümleyici tasarlanmış ve ayarlı kolon sıvı sönümleyici için yapılan tüm testler bu yenilikçi sistem için tekrarlanmıştır. Kayma çerçevesi ve kayma çerçevesinin sıvı sistemlerle tasarımı karşılaştırılmıştır. Üçüncü bölümde; tez çalışmasından elde edilen sonuçlara ve yapılan önerilere yer verilmektedir. Bu bölümü kaynaklar ve özgeçmiş izlemektedir.

      

Anahtar Kelimeler : Silindirik Ayarlı Kolon Sıvı Sönümleyici, Ayarlı Kolon Sıvı Sönümleyici, Sarsma Masası, Sönüm, Dinamik Karakteristik, Açılı Dinamik Yük, Dinamik Davranış.