Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Burcu Seçkin HALAT
Danışman: Doç Dr. Sabriye Banu İKİZLER
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DERİN KAZILARDA ZEMİN ÇİVİLİ DESTEK SİSTEMLERİNİN SONLU ELEMANLAR ANALİZ PROGRAMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 14/6/2016
Sayfa Sayısı: 153
Tez No: t3081
Özet:

      Son yıllarda büyük şehirlerde ve şehir merkezlerinde kontrolsüz artan nüfus yoğunluğu ile inşaat talebi zamanla karşılanamayacak hale gelecektir. Bu artan talep inşaat sektörünü yüksek katlı yapılara, çok katlı bodrumlara, metro ve tünellere vb. yönlendirmektedir. Derin bir kazı yapılması sırasında zemin çoğu kez kendini tutabilir özelliğe sahip olmamaktadır. Bu durumda, kazı alanında güvenliği sağlamak amacıyla kazının desteklenmesi gerekmektedir. Zemin çivili sistem de bunlardan biridir. Zemin çivili duvarlar ekonomik oluşları, uygulama süresi ve minimum çalışma alanı ihtiyacı ile diğer destekleme sistemlerine göre avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada; derin kazılarda zemin çivili diyafram duvarlar incelenerek, zemin çivili destekleme sistemleri önce klasik analiz yöntemleriyle projelendirilmiş, daha sonra tasarlanan sistemlerin deformasyon davranışları sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Farklı rölatif sıkılıktaki kum zeminler ve bu kum zeminler için literatürde önerilmiş değerlerden zemin parametreleri seçilmiştir. Nümerik analizlerde incelenen geoteknik modeller Dr=%35 ve Dr=%65 için ayrı ayrı oluşturulmuştur. Zemin çivili destek sistemleri için PLAXIS 8.2 sonlu elemanlar analiz programı ile nümerik analizler yapılarak, duvarların deplasman değerleri ile toptan göçmeye karşı güvenlik sayıları belirlenmiştir. Böylece iki farklı kum zeminde çivili duvar sisteminin benzer zemin koşullarında davranışları karşılaştırmalı olarak incelenerek; Dr=%65 rölatif sıkılıktaki kum zemin 6 çivili durumda, toplam, yatay ve düşey yerdeğiştirmeler daha düşük çıkarken, güvenlik sayıları ise daha yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak; Dr=%65 rölatif sıkılık ve 6 çivili durumda optimum sonuçlar elde edilmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Zemin çivisi, Şev stabilitesi, Sonlu elemanlar metodu, PLAXIS.