Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fezayil SUNCA
Danışman: Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KISMİ BAĞLI PREFABRİK YAPILARIN SİSMİK PERFORMASININ İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/6/2016
Sayfa Sayısı: 165
Tez No: t3072
Özet:

      Prefabrik yapılar ayrık elemanların birleşiminden meydana gelmektedir. Bu yapıların analizleri çoğu zaman ayrık elemanların birleştiği düğüm noktalarına mafsal tanımlanarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, prefabrik yapı elemanların civatalı birleşimlerle inşa edildiği düşünüldüğünde mafsallı birleşim kabulü yerine kısmi bağlı birleşim kabulü daha gerçekçi bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, prefabrik yapıların tasarım ve analizlerinde düğüm noktalarındaki kısmi bağlılığın etkilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada, betonarme prefabrik yapıların sismik performansına kısmi bağlılığın etkisini belirlemek amacıyla mevcut bir prefabrik yapının birleşim noktalarında çeşitli bağlılık oranları dikkate alınarak yapının performans değerlendirmesi doğrusal elastik olmayan yöntemlerden artımsal eşdeğer deprem yükü (itme analizi) yöntemiyle SAP2000 programında yapılmıştır. Yapının performans değerlendirmesinde, DBYBHY 2007, ATC 40, FEMA 356, FEMA 440 ve ASCE 41–06 yönetmelikleri kullanılmıştır. Böylece kısmi bağlılığın farklı yönetmeliklerdeki etkileri de ortaya koyulmuştur. Ayrıca statik itme yönteminin daha iyi anlaşılabilmesi için iki katlı betonarme düzlem çerçeve bir yapının performans değerlendirmesinde izlenen adımlar ve SAP2000 programında yapılan işlemler detaylı olarak verilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Prefabrik yapılar, Kısmi bağlılık, Artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi (itme analizi), DBYBHY 2007, ATC 40, FEMA 356, FEMA 440, ASCE 41–06.