Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hacer YEŞİLÇİÇEK
Danışman: Doç Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KOLEMANİTİN ZEMİN STABİLİZASYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 31/5/2016
Sayfa Sayısı: 110
Tez No: t3042
Özet:

      Zemin stabilizasyonunda amaç, zayıf zeminlerin belirli özelliklerinin (fiziksel, hidrolik, mekanik ve kimyasal) iyileştirilmesidir. Yol taban zeminlerinin üzerine inşa edilecek yol üstyapısının taşıma gücünü arttırmak ve deformasyonları (oturmaları) azaltmak için birçok zemin iyileştirme yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada, yüksek plastisiteli killi yol taban zemininin, bor minerali olan kolemanitin işlenmesi sonucu açığa çıkan atık ve kireç katkılarıyla stabilizasyonu deneysel olarak araştırılmıştır. Bu amaç için, %0, %5, %10, %15 ve %20 oranları ile kireçsiz ve %2.5, %5, %7.5 ve %10 kireçli karışımlar hazırlanmıştır. Yapılan deney sonuçları, kolemanit atığı ve kirecin kombinasyonunun zemininin işlenebilirlik, plastisite, sıkışabilirlik ve dayanım gibi mühendislik özelliklerini sadece kolemanit atığına göre daha çok iyileştirdiğini göstermiştir. Fakat sadece kireçli karışımlara göre daha az iyileştirme yaptığı belirlenmiştir. Bu deneysel çalışmada, %10 kolemanit ve %10 kireç içeren karışımın bu zeminin stabilizasyonunda en uygun çözüm olduğunu ortaya çıkarmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Zemin stabilizasyonu, Kolemanit, Kireç, Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR)