Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yusuf BALTACI
Danışman: Doç. Dr. Tayfun DEDE
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA YENİ MEVZUATLARIN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ALGILANABİLİRLİĞİNİN TRABZON ÖLÇEĞİNDE ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/12/2015
Sayfa Sayısı: 108
Tez No: t3001
Özet:

      

İnşaat sektörü, insanoğlunun korunma ve barınma ihtiyacı sonucunda doğmuştur. Bu ihtiyacın neticesinde tarih boyunca insanların hayatlarında oldukça önemli bir yere sahip olmuştur. Taşıdığı bu önem onun gittikçe büyüyen bir ekonomik piyasaya sahip olmasına ve ekonomilerin öncül sektörü olmasına neden olmuştur. Bu denli önemli olan inşaat sektörünün de önemli problemleri olmaktadır. Bunların başında ise iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili problemler gelmektedir. İnşaat sektörü Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) verilerine göre iş kazalarının en çok yaşandığı üç sektörden bir tanesi olup; bununla birlikte ölümlü iş kazalarında ise son senelerde birinci sırada yer almaktadır. Bu durum inşaat sektöründe iş güvenliği konusunun ne kadar hassas ve önemli bir konu olduğunu açıkça göstermektedir.

      Bu tez çalışmasında, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik ve tebliğlerin inşaat sektöründe çalışanlar ve işverenler tarafından nasıl algılandığı ve işyerlerinde nasıl uygulandığının araştırılması üzerine bir çalışma yapılmıştır. Çalışma kapsamında, Trabzon ilinde inşaat sektöründe faaliyette bulunan firmalar, belediyeler ve yapı denetim kuruluşlarında görev yapan 56sı işveren 305 tanesi çalışan olmak üzere 361 kişiyle anket çalışması yapılmıştır. Erişilmiş olan veri sayısınca anket sorularının algılanabilirliği ölçülmüş, sorulan her soru için değerlendirilme yapılmıştır. Değerlendirme sonucu elde edilen veriler tablo ve sütun grafiği şeklinde gösterilmiştir. Anketlerde yöneltilen soruların 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu ilgilendiren hususlar olması durumunda ilgili kanuni maddeye atıflar yapılmıştır. Çalışmanın sonunda ise anketler sonucu ortaya çıkan veriler genel bir değerlendirmeye tabi tutularak yorumlanmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 Sayılı Kanun, İnşaat Sektörü, İSG Mevzuatları, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, Güvenlik Kültürü.