Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emrah SÜME
Danışman: Doç. Dr. Muhammet Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON YOL KAPLAMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/1/2016
Sayfa Sayısı: 134
Tez No: t2998
Özet:

      İnşaat yıkıntı atıklarının (İYA) depolama sahalarına döküm ücreti ve nakliye bedeli göz önüne alındığında doğal kaynakların da tüketilmemesi açısından İYAnın geri dönüşümünün sağlanması gerekmektedir. Depolama sahalarının kapasitesi belli olduğundan bir süre sonra bu sahalar dolmakta ve işlevini yitirmektedir. Bu durum, yeni depolama sahalarının hizmete açılması anlamına gelmektedir. İYAnın tekrar üretime katılmasıyla, beton üretimi için gerekli olan malzeme tasarrufu sağlanarak yeni depolama alanlarına duyulan ihtiyaç azalacaktır.

Bu çalışmada, kentsel dönüşüm kapsamında oluşacak inşaat yıkıntı atıklarının (İYA) geri dönüşümü sağlanarak beton yol kaplamasında kullanılabilirliği araştırılmıştır. %100 temizlenmiş geri dönüşüm agregası (TGDA), %100 normal agrega (NA) ve geri dönüşüm agregasının (GDA) beton karışımına ağırlıkça %20, 40, 60, 80 oranında eklenerek üretilen beton kiriş ve küp numuneleri, laboratuvar ortamında teste tabi tutularak eğilmede çekme ve basınç dayanımları belirlenmiş ve bulunan değerler karşılaştırılmıştır. GDA kullanım oranı arttıkça beton basınç dayanımının arttığı, eğilmede çekme dayanımının ise inişli çıkışlı bir grafik gösterdiği, %100 TGDA ile üretilen betonun eğilmede çekme ve basınç dayanımı diğer üretilen deney grupları arasında maksimum sonucu verdiği ve beton yol kaplamasında kullanılmasının uygun olacağı görülmüştür.

      

      Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, İnşaat yıkıntı atığı (İYA), Geri dönüşüm agregası (GDA), Beton yol, Eğilmede çekme dayanımı, Basınç dayanımı