Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Pembe Merve KARABULUT
Danışman: Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: YARIM DÜZLEM ÜZERİNE OTURAN ELASTİK TABAKANIN SÜRTÜNMESİZ TEMAS PROBLEMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 8/12/2015
Sayfa Sayısı: 63
Tez No: t2994
Özet:

      Bu çalışmada, yarım düzlem üzerine oturan homojen, izotrop, elastik bir tabakanın sürtünmesiz ve ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Problemde, tabakaya üstten rijit dikdörtgen iki blok aracılığıyla iki tekil yük etki etmektedir.

Birinci bölümde, temas problemleri üzerine günümüze kadar yapılmış olan bazı çalışmalardan bahsedilmiştir. Problemin çözümünde kullanılacak olan gerilme ve yerdeğiştirme ifadeleri, elastisitenin temel denklemleri ve integral dönüşüm teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. İkinci bölümde, problem tanımlandıktan sonra birinci bölümde elde edilen gerilme ve yerdeğiştirme ifadelerine sınır şartları uygulanmış ve problem tabaka-blok ve tabaka-yarım düzlem temas yüzeylerindeki gerilmelerin bilinmeyenler olduğu iki adet tekil integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemine indirgenmiştir. Daha sonra Gauss-Jacobi formülasyonu kullanılarak integral denklem sistemi sayısal olarak çözülmüştür. Üçüncü bölümde blok-tabaka ve tabaka-yarım düzlem arsındaki boyutsuz temas uzunlukları ve boyutsuz gerilme dağılımları ile ilgili sayısal değerler farklı malzeme ve geometrik verilere göre bir bilgisayar programı kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değerler tablo ve grafiklerle sunulmuş ve bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Aynı zamanda y ekseni boyunca tabaka ve yarım düzlemde oluşacak olan ve normal gerilmeleri ile kayma gerilmesi dağılımları da incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise çalışmadan ortaya çıkan sonuçlar sunulmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler: Ayrılmalı temas problemi, yarım düzlem, tekil integral denklem, Gauss-Jacobi İntegrasyon formülasyonu