Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: İlker DİNÇDEMİR
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şirin KURBETÇİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ALKALİ-SİLİKA REAKSIYONUN İYİLEŞTİRİLMESİNDE MİNERAL VE KİMYASAL KATKILARIN KULLANIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/12/2015
Sayfa Sayısı: 63
Tez No: t2986
Özet:

      Alkali silika reaksiyonu (ASR) , betonun dayanıklılığını ve beton ömrünü olumsuz yönde etkileyen, oldukça karmaşık bir yapıya sahip, kimyasal bir reaksiyondur. Beton üzerinde çatlaklar oluşturarak betonarme yapılarda büyük sorunlara yol açmaktadır.

Bu çalışmada mineral ve kimyasal katkıların alkali silika reaksiyonu üzerinde etkileri araştırlmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan Harşit Vadisinden, alkali silika reaksiyonu açısından potansiyel tehlike arz eden agregalar üzerinde ASTM C 1260 hızlandırılmış harç çubuk deneyi yapılmıştır.Bu deney neticesinde agregaların alkali silika reaksiyonu açısından zararlı olduğu tespit edilmiştir. Alkali silika reaksiyonunun meydana getirdiği olumsuz sonuçların önlenebilmesi amacıyla çimento ile birlikte farklı oranlarda uçucu kül,silis dumanı,yüksek fırın cürufu,metakaolin ve lityum karbonatat olmak üzere 5 farklı mineral ve kimyasal katkı ikamesi uygulanmıştır. İkame oranları sırasıyla uçucu kül için %15, %30 ve %45; silis dumanı ve metakaolin için %5, %10 ve %15, yüksek fırın cürufu için %20, %40 ve %60 ve lityum karbonat için %1, %2 ve %3 olarak gerçekleştirilmiştir.

      Sonuç olarak kullanılan mineral ve kimyasal katkı maddelerinin alkali silika reaksiyonun oluşturduğu olumsuz sonuclar üzerinde etkili olduğu ve bu maddelerin ikame oranı arttıkça alkali silika reaksiyonunun zararlarının giderek azaldığı gözlemlenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Alkali-Silika Reaksiyonu, Agrega, ASTM C1260 Hızlandırılmış Harç Çubuk Deneyi, Mineral ve Kimyasal Katkılar