Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Memduh NAS
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şirin KURBETÇİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ZEOLİT VE METAKAOLİN İÇEREN BETONLARIN BAZI DAYANIM VE DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/12/2015
Sayfa Sayısı: 76
Tez No: t2975
Özet:

      Betonun dayanıklılığın en az dayanım kadar önemli olduğu bilinmektedir. Betonun bozulması genellikle tek bir nedene bağlanamaz. Mineral katkı maddeleri, betonun boşluk yapısını iyileştirerek daha yoğun bir hamur elde edilmesini sağlarlar. Puzolanların bu özellikleriyle de betonun dayanım ve dayanıklılığı artırılabilmektedir.

Bu çalışmada zeolit ve metakaolinin betonun dayanıklılığı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla farklı oranlarda zeolit ve metakaolin ikamesiyle üretilen betonlar üzerinde basınç ve eğilme dayanımı; aşınma, donma-çözülme ve yüksek sıcaklık dayanıklılığı, hızlı klor geçirimlilikleri ve kılcallık katsayıları belirlenmiştir.

      Deneysel çalışmalar için üretilen betonlarda toplam bağlayıcı dozajı 300 kg/m3 ve 400 kg/m3 seçilerek su/bağlayıcı oranı 0.6 olarak sabit tutulmuştur. Üretilen betonlarda puzolan olarak zeolit ve metakaolin çimentoyla ağırlıkça ikameli olarak kullanılmıştır. İkame oranları zeolit için için %10, %15, %20; metakaolin içinse %5, %10 ve %20dir. Karşılaştırma amacıyla mineral katkı içermeyen kontrol numuneleri üretilmiştir.

Sonuç olarak zeolit ve metakaolinin mineral katkı olarak betonda kullanımının özellikle basınç ve eğilme dayanımları, kılcal geçirimlilik, hızlı klor geçirimliliği ve dona dayanıklılık gibi özellikler üzerinde olumlu etki yapmış; aşınma ve yüksek sıcaklığa karşı olumlu etki etmemiştir. Zeolitin ve metakaolinin en uygun ikame oranlarının sırasıyla %10 ve %20 olduğu söylenebilir.

      

Anahtar Kelimeler: Zeolit, Metakaolin, Puzolan, Dayanım, Dayanıklılık, Donma-çözülme, Yüksek Sıcaklık, Klorür Geçirimliliği