Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Adalet Selin ARAPOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Muhammet Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BOZULMUŞ ASFALT KAPLAMALARIN GERİ DÖNÜŞÜM MALİYET ANALİZİ VE OPTİMUM GERİ KAZANIM MESAFESİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/9/2015
Sayfa Sayısı: 109
Tez No: t2966
Özet:

      Dünyada ve ülkemizde çok önemli yeri olan atık geri dönüşümü günümüzde ihtiyaç değil zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle %96 oranlarında agrega içeren asfalt geri dönüşümü için hem doğal kaynakların korunması hem de petrolde dışa bağımlı bir ülke olarak bitüm alım ve kullanımını azaltarak cari açığı bir miktar olsun düşürmek büyük önem kazanmıştır. Dış ülkelerde yapılan çalışmalar geri dönüşüm çalışmalarını kanun ve yönetmelik olarak zorunlu kılarken, birçok açıdan uygulayıcılara teşvik ve destek de vermektedir, ülkemiz bu konuda henüz çok yenidir bu yüzden yapılan uygulama ve araştırmaların artırılması şarttır.

Asfalt geri dönüşüm malzemesinin genel özellikleri, kullanım şekilleri ve malzemenin en iyi şekilde geri dönüştürülebilmesi açısından değerlendirilen geri kazanım malzemesi (RAP), aynı zamanda ekonomik açıdan incelenmiştir. Çalışmada tipik bir yol kesiti düzenlenmiş ve maliyeti hesaplanmıştır, aynı yol kesiti bu kez binder ve bitümlü temel tabakalarında her seferinde farklı geri dönüşüm oranları ilave edilerek düzenlenmiş, bu oranlara göre malzemeden elde edilen ton başına karlar hesaplanmıştır. Hesaplamalarda geri dönüşüm türüne göre işletme maliyetleri de göz önüne alınarak daha gerçekçi sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmanın bir diğer konusu geri dönüşüm malzemesinin değerlendirilebilmesi için tesise taşınabileceği optimum mesafenin bulunmasıdır. Taşınma mesafesi bulunurken KGMnin taşıma formüllerinden yararlanılmış, sonuçta bulunan mesafeler üzerinden asfalt plentlerinin kurulumda bazında etkin oldukları alan yaklaşık olarak belirlenmiştir. Asfalt işlerinde önemli meblağ tutan asfalt nakliye fiyatları için bölgeler çapında verilen fiyatlar karşılaştırılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler: Geri dönüşüm, Geri Kazanım, Asfalt Freze Makinası.