Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Muhammed Çağrı ÜNAL
Danışman: Doç. Dr. Süleyman ADANUR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ÇELİK YAPILARIN FARKLI STANDARTLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/6/2015
Sayfa Sayısı: 112
Tez No: t2945
Özet:

      Son yıllarda ülkemizde çelik yapıların kullanım alanları ve sıklığının arttığı görülmektedir. Bu yapıların, üretim ve uygulama standartlarına bağlı olarak tasarım yönetmeliklerinin farklı yönetmeliklerden olması söz konusudur.

Bu tez çalışmasında, farklı ülke yönetmeliklerinin ekonomi yönünden kıyaslanması amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk bölümde çelik yapı tipleri ve tez konusu olan Eurocode 3, LRFD (Load and Resistance Factor Design) ve TS 648 yönetmeliklerinin genel tasarım ilkeleri açıklanmıştır.

      İkinci bölümde, yaygın tercih edilen iki farklı tipteki çelik yapı da Eurocode, LRFD ve TS648e göre ayrı ayrı boyutlandırılmıştır. Tek açıklıklı dolu gövdeli sanayi tipi çelik yapı ile kompozit döşemeleri olan çok katlı bir çelik büro yapısı, önce sistem geometrileri programa tanımlanmış, TS 498 ve DBYBHY 2007 yönetmelikleri uyarınca statik analizleri yapılmıştır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde, bu iki yapı sisteminin farklı standartlar altında yapılan tasarımı sonucunda elde edilen kesitler ve bu yapı elemanlarının kapasite kullanımları karşılaştırılmıştır.

      Son bölümde bu karşılaştırmalar sonucu elde edilen bulgular verilmiş, ekonomi yönünden irdelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

      

Anahtar Kelimeler:Çelik yapılar, Eurocode 3, LRFD, çelik yapı tasarımı, boyutlandırma.