Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Safa NAYIR
Danışman: Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MİNERAL KATKILARIN ALKALİ-SİLİKA REAKSİYONUNU İYİLEŞTİRMEDE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 16/6/2015
Sayfa Sayısı: 68
Tez No: t2941
Özet:

      Bu çalışmada alkali-silika reaksiyonunu iyileştirmede mineral katkıların etkileri araştrılmıştır. Bu amaçla yapılan ön deney ile ASTM C 1260 hızlandırılmış harç çubuk yöntemine gore alkali-silika reaktivitesi itibariyle zararlı olarak değerlendirilen bir taş ocağı agregası ile potansiyel zararlı olarak değerlendirilen bir dere agregası incelenmiştir.

Deneysel gerçeklemede herbir agrega için çimento ile farklı oranlarda ikame etmek suretiyle uçucu kül, silis dumanı ve metakaolin kullanılmıştır. Uçucu kül taş ocağı agregası ile %20, %40 ve %60 oranlarında çimento ile ikame edilirken silis dumanı %5, %10 ve %15 oranlarında ve metakaolin %5, %10 ve %15 oranlarında ikame edilmiştir. Dere agregası ile gerçekleştirilen üretimlerde uçucu kül %10, %20 ve %30 oranlarında çimento ile ikame edilirken silis dumanı %5, %7.5 ve %10 oranlarında ve metakaolin %5, %7.5 ve %10 oranlarında ikame edilmiştir. Karşılaştırma yapmak amacıyla ayrıca mineral katkı içermeyen üretimler de gerçekleştirilmiştir.

      Sonuç olarak gerçekleştirilen tüm deneylerde, artan uçucu kül oranlarında daha belirgin olmak üzere, mineral katkı türünden bağımsız olarak ikame oranları arttıkça alkali-silika reaksiyonunu iyileştirme yönündeki olumlu etki açıkça görülmektedir.

      Anahtar Kelimeler: Agrega, Alkali-Silika Reaksiyonu, ASTM C1260 Hızlandırılmış Harç Çubuk Deneyi, Mineral Katkılar.