Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ali Fuat GENÇ
Danışman: Doç. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TARİHİ KÖPRÜLERİN YAPISAL DAVRANIŞINA RESTORASYON ÇALIŞMALARININ ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 1/6/2015
Sayfa Sayısı: 87
Tez No: t2916
Özet:

      Bu tez çalışmasında, tarihi köprü restorasyon çalışmalarının köprülerin yapısal davranışına etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, seçilen kemer köprünün restorasyon öncesi ve sonrası durumları için analizler yapılarak restorasyon etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tarihi yapıların öneminden bahsedilerek, bu yapıların korunmasının gerekliliği vurgulanmıştır. Daha sonra yığma kemer köprülerle ilgili yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Akabinde kemer köprüler hakkında genel bilgiler verilerek, kısa tarihçesine değinilmektedir. Bölümün son kısmında sonlu eleman yöntemi ve deprem analizleri için gerekli formülasyonlar verilmiştir. İkinci bölümde yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Seçilen köprü hakkında detaylı bilgi verildikten sonra restorasyon öncesi ve sonrası; kendi ağırlığında, kendi ağırlığı ve hareketli yükler, kendi ağırlığı-hareketli yükler ve deprem yükleri analizlerine ait sonuçlar kontur diagramları yardımıyla verilmektedir. Daha sonra tüm sonuçlar tablolar ile verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler maddeler halinde sunulmaktadır. Son bölümde yararlanılan kaynaklar belirtilmiştir.

      Çalışma sonunda, tarihi kemer köprü restorasyon çalışmalarının köprülerin yapısal davranışına olumlu yönde etki ettiği belirlenmiş olup, restorasyon çalışmalarının gerekliliği ortaya konulmuştur.

      Anahtar Kelimeler: Tarihi Kemer Köprüler, Kemer Köprü Analizleri, Sonlu Eleman Yöntemi, Yapısal Davranış, Restorasyon Etkisi