Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gonca KAMBER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hasan Basri BAŞAĞA
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: TRABZON İLİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 25/12/2014
Sayfa Sayısı: 76
Tez No: t2854
Özet:

      Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş kazalarının en sık yaşandığı sektörlerin başında inşaat sektörü gelmektedir. Özellikle son yıllarda Türkiye ekonomisinde önemli yer tutan inşaat sektörü, çok sayıda insanın hayatını kaybettiği ve çeşitli meslek hastalıklarının yanı sıra sakatlanma veya yaralanma gibi rahatsızlıklar geçirdiği bir sektördür. İnşaat sektöründe yaşanan bu olumsuzluklar sadece kazaya uğrayan işçiye değil, aynı zamanda ailesine ve ülke ekonomisine de büyük zararlar getirmektedir.

İnşaat iş kolunda yaşanan iş kazalarının nedenlerine ve dolayısıyla alınabilecek önlemlerine ışık tutmak amacıyla gerçekleştirilen bu tez çalışmasında, Trabzon iline kayıtlı inşaat şirketlerinde 2010–2011 yıllarında meydana gelen iş kazaları irdelenmiştir. Bu amaçla, Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ndeki 2010-2011 yılları arasında meydana gelen iş kazalarına ait dosyalar tek tek incelenerek inşaat iş koluna ait olanlardan gerekli bilgiler temin edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda detaylı istatistiksel çalışmalar yapılarak sonuçlar grafiksel olarak gösterilmiştir.

      

      Anahtar Kelimeler: Analiz, İş Kazası, İnşaat Sektörü, İstatistik, Trabzon