Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ufuk KANDİL
Danışman: Prof. Dr. Şakir ERDOĞDU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: UÇUCU KÜL VE SİLİS DUMANI İÇEREN BETONLARIN GEÇİRİMLİLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 18/12/2014
Sayfa Sayısı: 83
Tez No: t2845
Özet:

      Betonda dayanıklılığın en az dayanım kadar önemli olduğu, hatta bazı durumlarda öncelikli koşulun dayanıklılık olduğu iyi bilinmektedir. Dayanıklılığın anahtarı geçirimliliktir. Geçirimlilik betonun boşluk yapısı ile ilgilidir. Bir beton ne kadar boşluksuz ve boşluklar arasındaki bağlantılar ne kadar az ise o derecede geçirimsizdir. Betondaki boşlukların yapısı betonun bileşimi, yerleştirilmesi, sıkılanması ve uygulanan kür ile doğrudan ilgilidir. Özellikle suya maruz betonarme yapılar suyun taşıdığı başta klorür ve sülfat olmak üzere çeşitli zararlı maddelerin etkisindedir. Bu tür maddelerin betonun içine girişi betonun geçirimliliği arttıkça kolaylaşır. Sonunda betonun hem dayanımı hem de dayanıklılığı azalır. Diğer bir ifadeyle yapının servis ömrü kısalır. Betonun geçirimliliğini azaltmak için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri betonda mineral katkı maddesi kullanmaktır. Mineral katkı maddeleri çimentoya göre genellikle daha ince öğütüldüklerinden betonun geçirimliliğini azaltırlar.

Çalışmada uçucu kül ve silis dumanı ikamesinin betonun geçirimlilik özelliğine etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda üretilen betonlarda hızlı klorür geçirimliliği deneyi, basınçlı su işleme derinliği tayini deneyi, kılcal su emme deneyi ve basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar mineral katkının çimento ile ikamesi arttıkça geçirimsizliğin arttığını göstermektedir. Geçirimsizlikte sağlanan iyileştirme itibariyle silis dumanının uçucu küle göre daha üstün olduğu görülmektedir.

      

Anahtar Kelimeler: Uçucu kül, Silis dumanı, Klorür geçirimliliği, Durabilite, Permeabilite