Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Soner SÜMERKAN
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ARDGERMELİ DENGELİ KONSOL KÖPRÜLER İÇİN DOĞAL FREKANS FORMÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 10/11/2014
Sayfa Sayısı: 176
Tez No: t2843
Özet:

      Bu çalışmada, Ardgermeli Dengeli Konsol Köprüler için çevresel titreşim verileri ve Sonlu Elemanlar Yöntemi analizlerine dayalı doğal frekans formülü geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Dengeli Konsol Yöntemi ile yapılan beş adet köprü üzerinde deneysel ve analitik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda Operasyonel Modal Analiz Yöntemi, analitik çalışmalarda Sonlu Elemanlar Yöntemi kullanılmıştır. Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan, tezin amacı ve içeriğinden, dengeli konsol köprülerin inşaat aşamalarından ve Operasyonel Modal Analiz Yönteminden bahsedilmiştir. İkinci Bölümde seçilen köprüler tanıtılmış ve geometrik özellikleri detaylı olarak verilmiştir. Köprüler üzerinde yapılan çevresel titreşim testleri sonucunda köprülerin dinamik karakteristikleri deneysel olarak elde edilmiştir. Daha sonra köprüler Sonlu Elemanlar Yöntemi ile modellenerek analitik dinamik karakteristikleri hesaplanmıştır. Deneysel ve analitik çalışmalar sonucunda köprülerin frekanslarını en çok etkileyen parametrelerin köprü yüksekliği ve uzunluğu olduğu belirlenmiştir. Bu parametrelerin köprü dinamik davranışına etkisi birçok köprü modeli üzerinde analiz edilerek, dengeli konsol köprüler için enine ve düşey hareketlere ait doğal frekans formülleri önerilmiştir. Üçüncü Bölümde deneysel ve analitik analizler sonucu elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmuştur. Son bölümde bu çalışmada kullanılan kaynaklara yer verilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Ardgermeli Dengeli Konsol Köprüler, Operasyonel Modal Analiz, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Çevresel Titreşim Yöntemi, Doğal Frekans