Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Emin TAŞ
Danışman: Prof. Dr. Ömer YÜKSEK
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HAVZA PLANLAMASI VE YÖNETİMİ: TRABZON DEĞİRMENDERE HAVZASI ÖRNEĞİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/10/2014
Sayfa Sayısı: 124
Tez No: t2841
Özet:

      Bu çalışmada, Doğu Karadeniz Havzasının bir alt havzası olan Değirmendere Havzası incelenmiştir. Trabzon ilinin gelişmişlik ve dünyaya açılma açısından önemi, Değirmendere Havzasının da jeopolitik konumunu önemli kılmaktadır. Havzada Trabzon ilinin içme ve kullanma suyunun sağlandığı Atasu Barajının da olması havzanın önemini bir kat daha arttırmaktadır. Çalışma kapsamında ilk olarak Değirmendere Havzasının fiziksel, arazi kullanım ve sosyo-ekonomik karakteristikleri belirlenmiştir. Daha sonra, havzanın çeşitli sorunları hidrolojik açıdan değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, taşkın, heyelan ve erozyon sorunları ile Hidro Elektrik Santrallerin (HES) sebep olduğu sorunlar irdelenmiş, çalışmanın sonunda ise bu sorunların çözümüne ilişkin çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Sonuç olarak, havzanın, entegre havza planlaması ve yönetimiyle ele alınmasının sürdürülebilirlik bağlamında büyük önem arz ettiği ve su kaynaklarının koruma-kullanma dengesi çerçevesinde çevresel, sosyal ve ekonomik olarak disiplinler arası bir teknik analizle irdelenmesinin gerekli olduğu değerlendirilmiştir.

      Anahtar Kelimeler : Değirmendere Havzası, Havza Karakteristikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri