Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Süleyman İstemihan COŞĞUN
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Betonarme Plakların Darbe Yükü Etkisindeki Davranışlarının Sayısal Olarak İncelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 30/5/2014
Sayfa Sayısı: 121
Tez No: t2769
Özet:

      Günümüzde yapılar, düşey (öz ağırlık ve hareketli yükler) ve yatay (deprem ve rüzgâr) yüklerin yanında darbe ve patlama yükleri gibi etkilere de maruz kalabilmektedir. Genellikle nükleer santraller, havalimanları, savunma sanayi ve askeri tesisler gibi yapıların maruz kaldığı patlama ve darbe yükleri, zaman zaman doğal gaz sistemlerinde oluşan patlama ve terör saldırısı gibi nedenlerle, normal yapılara da meydana gelmektedir. Dolayısıyla da betonarme yapılarda bir cismin çarpmasıyla ya da patlamayla oluşan darbe yüklerinin oluşturduğu etkilerin araştırılması önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda, darbe etkilerine karşı yeterli dayanıma sahip olmayan beton ile üretilen, betonarme elemanların bu etkiler altında davranışlarının ortaya konulması amacı ile deneysel ve teorik çalışmalar yapılamaya başlanmıştır. Darbe etkisine maruz yapıların tam ölçekli olarak deneysel çalışmalara dâhil edilmesi ekonomik olmamaktadır. Bu nedenle bu gibi yükleme durumlarında yapıların analitik olarak incelenmesi kaçınılmaz olmaktadır.

Bu çalışmada, bir cismin çarpmasıyla oluşan darbe yükünün betonarme plaklara etkisi analitik olarak incelenmiştir. Bu incelemede üç farklı boyutta ve iki farklı mesnet koşullarındaki betonarme plaklar, darbe yüküne maruz bırakılmıştır. Farklı mesnet koşullarındaki betonarme plaklarda, beton için biri Drucker-Prager (DP) diğeri ise Betonun Plastikleşme Hasar Modeli (Concrete Damage Plasticity Model-CDP) olmak üzere iki farklı malzeme modeli dikkate alınmıştır. Betonarme çeliği için ise Genel Metal Plastisite Modeli (Classical Metal Plasticitiy Model-CMP) kullanılmıştır.

      Yapılan çalışmalardan elde edilen bulguların irdelenmesinden CDP malzeme modelinin DP malzeme modeline göre daha iyi sonuçlar verdiği, plakların ankastre mesnetli olması durumunda en büyük darbe yükünün oluştuğu, plak boyutlarının artmasıyla darbe yükünün belirlenmesinde mesnetlenme etkisinin azaldığı görülmüştür.

      Anahtar Kelimeler: Betonarme plak, Darbe yükü, CDP, DP