Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Başak ÇITIR ARSLAN
Danışman: Prof. Dr. Basri ERTAŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Denize Deşarj Yapılarının İnşa Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 22/5/2014
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: t2761
Özet:

      Bu tez çalışmasında, denize deşarj yapılarının inşa yöntemlerinin karşılaştırılması araştırılmıştır. Bu amaçla, ilk olarak deniz ortamı, atıksuların özellikleri ve atıksuların denize verilmeden önce arıtılmasında uygulanan temel işlemler, deşarj parametreleri ve su kalitesi standartları, akım ve dalgalar nedeniyle boru hattına etkiyen kuvvetler, deşarj boru hatlarının stabilite hesapları anlatılmıştır.

Çalışmanın diğer bölümünde, günümüzde uygulanan denize deşarj boru hattı döşeme yöntemleri ile bu yöntemlerin nerelerde hangi koşullarda ve hangi boru cinsleri için uygulanmasının en uygun yöntem olduğu açıklanmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler: Denize deşarj yapıları, Boru cinsleri, Boru hattı döşeme yöntemleri.