Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Muhammet ÇELİK
Danışman: Doç. Dr. M. Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KARADENİZ BÖLGESİ KÖY YOLLARI İÇİN RİJİT VE ESNEK KAPLAMANIN MEKANİSTİK VE MALİYET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 12/2/2014
Sayfa Sayısı: 104
Tez No: t2748
Özet:

      Dünya genelinde, üstyapı kaplama türü olarak rijit kaplama, esnek kaplanın alternatifi olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz şartlarında da rijit kaplama, esnek kaplamanın iyi bir alternatifi olmakla beraber yeterince kullanılmamaktadır. Karadeniz Bölgesi Köy yollarında rijit kaplama örneklerin yaklaşık 25 seneden fazla hizmet etiği görülmüştür. Bu mekanistik çalışmamızda beton yolların ve esnek kaplama yolların farklı kalınlık ve beton sınıfı özelliklerine göre sonlu elemanlar ortamında modelleri yapılarak değerlendirmeye alınmıştır. Araziden alınan beton karot numunelerin mukavemet bilgileri rijit kaplama modellerinde kullanılmıştır. Bu değerlendirmelerde beton kaplamaların gerilme değeri ensek kaplama gerilme değerinden ortalama düşey doğrultusunda % 119 x doğrultusunda % 74 daha az olduğu görülmüştür. Esnek ve rijit kaplamanın şekil değiştirmeleri karşılaştırıldığında rijit kaplamanın ortalama y doğrultusunda % 17 x doğrultusunda % 44 daha az şekil değiştirdiği görülmüştür. Çalışmanın son kısmında ise Karadeniz Bölgesi Köy yollarında uygulanmakta olan farklı yol üstyapı türlerinin güncel maliyet karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda köy yolları için ilk yapım maliyeti olarak rijit kaplamanın esnek kaplamadan % 37 daha az maliyetli olduğunu göstermiştir. Yol kaplama türlerinin 30 yıllık ekonomik ömürleri karşılaştırıldığında; ilk yapım, bakım onarım ve tekrar yapım maliyetleri arasında esnek kaplama rijit kaplamaya % 130 oranla daha maliyetli çıkmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Rijit Kaplama, Beton Yol, Esnek Kaplama, Asfalt Kaplama, Sonlu Elemanlar, Maliyet Karşılaştırması, Mekanistik Ampirik, Köy Yolları