Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gökhan ADIYAMAN
Danışman: Prof. Dr. Ahmet BİRİNCİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: İKİ ÇEYREK DÜZLEM ÜZERİNE OTURAN ELASTİK BİR TABAKANIN SÜRTÜNMESİZ VE AYRILMALI TEMAS PROBLEMİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/10/2013
Sayfa Sayısı: 82
Tez No: t2704
Özet:

      Bu çalışmada, iki elastik çeyrek düzlem üzerine oturan, homojen, izotrop elastik birtabakanın sürtünmesiz ve ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Problemde tabakaya üstten rijit bir panç ile iletilen tekil bir yük ve simetrik şekilde yerleştirilmiş iki sabit yayılı yük etki ettirilmiştir. Birinci bölümde temas problemleri ile ilgili daha önce yapılmış bazı çalışmalar özetlenmiştir ve integral dönüşüm teknikleri kullanılarak tabaka ve çeyrek düzlem için gerilme ve yer değiştirme bileşenleri elde edilmiştir. İkinci bölümde problem tanımlandıktan sonra birinci bölümde elde edilen gerilme ve yer değiştirme ifadelerine problemin sınır şartları uygulanmış ve problem tabaka-panç ve tabaka-çeyrek düzlem temas yüzeylerindeki gerilmelerin bilinmeyen olduğu iki adet tekil integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemine indirgenmiştir. Daha sonra Gauss-Jacobi integrasyon formülasyonu kullanılarak integral denklem sistemi sayısal olarak çözülmüştür. Üçüncü bölümde, panç-tabaka ve tabakaçeyrek düzlem arasındaki boyutsuz temas boyları ve boyutsuz gerilme dağılımları ile ilgili sayısal değerler farklı yükleme, malzeme ve geometrik verilere göre bir bilgisayar programı kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu değerler tablo ve grafiklerle sunulmuş ve bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Dördüncü bölümde bu çalışmadan çıkarılan sonuçlar sıralanmıştır. Temas boyları ile temas gerilme dağılımlarının ilişkili bir değişim gösterdiği ve yayılı yükün konumunun ve şiddetinin yarı temas uzunlukları ve temas gerilme dağılımları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bölümden sonra kaynaklar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ayrılmalı temas problemi, çeyrek düzlem, tekil integral denklem, Gauss-Jacobi İntegrasyon formülasyonu