Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Deniz FETTAHOĞLU
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Osman ÜÇÜNCÜ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÜNİTE BOYUTLARININ İNCELENMESİ: TRABZON/ARSİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/8/2013
Sayfa Sayısı: 111
Tez No: t2699
Özet:

      Bu tez çalışmasında, Arsin Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi ve bölgede bulunan Hürriyet A.Ş. arıtma tesisi projeleri incelenmiş olup, projelendirmeye esas teşkil edecek parametreler ve boyutlandırmanın nasıl yapıldığı incelenmiş, boyut değerlerinin literatür değerleriyle karşılaştırması yapılmıştır. 85 firmanın ve 3582 çalışanın bulunduğu AOSB’deki su tüketim miktarı 900 m3/gün olup, 85 firmadan 9’u endüstriyel nitelikli suya sahiptir. Projelendirmede kullanılacak atıksu değeri tüketilen suyun tamamının atıksuya dönüştüğü kabulüyle alınmış ve arıtma tesisi fiziksel ve biyolojik ünitelerden oluşacak şekilde planlanmıştır. Debi değerine ve seçilen diğer parametrelere bağlı olarak alınan ve hesap edilen boyutların literatürde verilen değer aralıklarının en azı veya en azına yakın alındığı sonucuna ulaşılmıştır. Yıllık 20000 ton üretim kapasitesine ve 90 personele sahip Hürriyet A.Ş.’nin mevcut arıtma tesisi 2008 yılında faaliyete geçmiş olup 20m3/gün olarak alınan atıksu debi değerine göre arıtma tesisi boyutlandırılması yapılmıştır. Boyutlandırmada etkili olan parametreler ve ünite boyutları literatür verilerinden yararlanılarak incelenmiş, boyutlandırmanın ve seçilen bazı proses tipi seçiminin, atıksuyun endüstriyel değil evsel nitelikli olarak kabul edilip yapıldığı ve boyutlandırma parametrelerine bağlı olarak en az değerde alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Atıksu, Atıksu Arıtma Tesisi, Evsel Atıksu, Endüstriyel Atıksu