Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Sevda KARAKAŞ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şirin KURBETÇİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: HARŞİT ÇAYI VADİSİ AGREGALARININ ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 20/6/2013
Sayfa Sayısı: 109
Tez No: t2680
Özet:

      Bu çalışmanın amacı Harşit Çayı Vadisi agregalarının alkali-silika reaktivite potansiyellerini belirlemektir. Tezin ilk bölümünde çalışmanın amacı ve kapsamı açıklanmış, genel olarak alkali-agrega reaksiyonu anlatılmış, mineral ve kimyasal katkıların bu reaksiyon üzerindeki etkisi tanımlanmış ve reaksiyonun tespitinde kullanılan deney yöntemlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde deneysel çalışma verilmiştir. Örnekler, harşit çayı vadisinde bulunan agrega ocaklarından sağlanmıştır. Agregaların petrografik analizleri yapılmış, ASTM 1260 Hızlı Harç Çubuk Deneyi ve TS 2517 Kimyasal Yöntem ile alkali silika reaktiflikleri araştırılmıştır. Sonuç olarak Harşit Çayı vadisi agregalarının alkali-silika reaksiyonu potansiyellerinin olduğu söylenebilir. Fakat kesin bir yargıya varmak için beton prizma testi uygulamak ve gerekiyorsa mineral katkı maddeleri kullanarak reaksiyonu kontrol altına almak konusunda araştırmalar yapmak önerilebilir.

      

Anahtar Kelimeler: Agrega, Alkali-Silika Reaksiyonu, Petrografik Analiz, ASTM C289 Kimyasal Method, ASTM C1260 Hızlandırılmış Harç Çubuk Deneyi.