Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Murat ÖZTÜRK
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şirin KURBETÇİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: POLİMERLE MODİFİYE EDİLMİŞ HAFİF BETONUN BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 19/6/2013
Sayfa Sayısı: 67
Tez No: t2676
Özet:

      Bu çalışmada polimerle modifiye edilmiş hafif betonun bazı fiziksel ve mekanik özellikleri araştırılmıştır. Tezin ilk bölümünde, polimerler, polimer betonlar ve hafif betonlar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde deneysel çalışma yeralmaktadır. Hafif betonun üretiminde agrega olarak ponza kullanılmıştır. 400 kg/m3 ve 500 kg/m3 dozajlı olmak üzere iki farklı dozajda toplam 12 üretim yapılmıştır. Su/çimento oranı 0.35 olarak sabit tutulmuştur. Üretimlerin bir kısmında uçucu kül kullanılmıştır. Her bir grupta çimentonun %0, %5 ve %10’u oranında styrene-butadiene lateks kullanılmıştır. Üretilen betonların eğilme ve basınç dayanımları, aşınma dayanımı, su emme ve kılcallık yoluyla su emmeleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda elde edilen verilere göre, styrene –butadien latex kullanımı hafif betonun basınç ve eğilme dayanımları üzerinde önemli bir değişim yapmamıştır. Aşınma direnci, kılcallık ve su emme özellikleri ise SBR lateks kullanımından etkilenmiştir.

      Anahtar Kelimeler: Polymerle modifiye edilmiş hafif beton, Mekanik özellikler, Styrene-butadiene rubber latex, Aşınma direnci; Kılcallık.