Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Bayram ATEŞ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erol ŞADOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DONATILI KOHEZYONSUZ ZEMİNLERDE GERİLME DAĞILIŞI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 17/6/2013
Sayfa Sayısı: 88
Tez No: t2671
Özet:

      Teknolojinin gelişmesi insanoğluna daha geniş, daha ağır ve daha karmaşık yapılar yapma fırsatı vermiştir. Artan ve karmaşık hale gelen yükleri zemine aktarma problemi ile karşılaşan geoteknik mühendisleri, zemini iyileştirmek, zeminde meydana gelecek oturmaları ve gerilme dağılışlarını tespit etmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Son yıllarda zemini iyileştirmede kullanımı artan bir yapı malzemesi olan geotekstiller, zeminlerin taşıma gücünü etkilemektedir. Zeminde meydana gelecek oturmalar açısından gerilme dağılışı ve taşıma gücü temel tasarımının en önemli parametrelerden birkaçıdır. Bu çalışmada donatılı kohezyonsuz zemin yüzeyine oturan model şerit temelle düzlem deformasyon koşullarında deneyler yapılmış ve uygulanan düşey yükten dolayı zeminde belirli noktalarda meydana gelen düşey gerilme artışları tespit edilmiştir. Deneysel çalışmalar kapsamında, üç farklı rölatif sıkılıkta geotekstille güçlendirilmiş kum tabakalarında, önceden belirlenen noktalara yerleştirilen basınç ölçerler yardımıyla gerilme artışları kaydedilmiştir. Daha sonra model deney düzeneği ANSYS programı ile modellenip analiz edilerek düşey gerilme artışları hesaplatılmıştır. Ayrıca model zeminin, Elastisite Teorisine dayalı olarak geliştirilen analitik yöntemler ile gerilme dağılışı hesaplanmıştır. Elde edilen tüm bu değerler incelendiğinde, rölatif sıkılığın donatılı zemindeki gerilme dağılışında etkili bir parametre olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, yaygın kullanılan Elastisite Teorisine dayalı çözümlerin düşük rölatif sıkılıktaki donatılı zeminlerde oldukça hatalı sonuçlar verdiği görülmüştür.

      Anahtar Kelimeler: Düşey Gerilme Artışı, ANSYS, Basınç Ölçer, Donatılı Zemin