Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mustafa ERGÜN
Danışman: Doç. Dr. Şevket ATEŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DEPREM YER HAREKETLERİNİN ÖLÇEKLENDİRİLMESİ VE UYGULANIŞI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 14/6/2013
Sayfa Sayısı: 141
Tez No: t2652
Özet:

      Bu tez çalışmasında uygun gerçek deprem kayıtları seçilerek yönetmelik tasarım ivme spektrumlarına ölçeklendirilmektedir. Çalışma kapsamında, onar adet yakın fay ve uzak fay yer hareketi tasarım spektrumuna uygun olacak şekilde seçilmişler ve zaman tanım alanında ölçekleme yöntemi kullanılarak Eurocode 8 yönetmelik tasarım ivme spektrumuna ölçeklendirilmişlerdir.

Birinci bölümde, yapıların tasarımında ve analizinde yaygın olarak kullanılan zaman tanım alanında analiz yöntemi ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu analizlerin gerçekleştirilmesinde kullanılması gereken deprem kayıtlarının elde edilebileceği kaynaklardan ve bu kayıtların seçilmesinde dikkate alınacak parametrelerden bahsedilmiştir. Elde edilen deprem kayıtlarının yönetmelik tasarım ivme spektrumuna ölçeklendirilmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemler hesap adımları ile birlikte sunulmuştur. İkinci bölümde, zaman tanım alanında dinamik analizlere ait matematiksel hesaplar ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde, zaman tanım alanında ölçekleme yöntemine ait hesap adımları MATLAB GUI ara yüz program dili ile kodlanmıştır. Programdan elde edilen sonuçlar, SAP2000 programında oluşturulan köprü modelinin zaman tanım alanında dinamik analizinde kullanılmışlardır. Dördüncü bölümde, köprü tabliyesi kesit etkileri değerleri ile köprü ayağı eğilme momenti değerleri her bir yer hareketinin ölçekli ya da ölçeksiz olma durumlarına göre çizilmiş ve karşılaştırılmıştır. Beşinci bölümde ise elde edilen tüm veriler değerlendirilerek, yakın fay yer hareketlerinin yapısal davranışa olan etkileri ile uzak fay yer hareketlerinin yapısal davranış üzerindeki etkileri karşılaştırılarak sunulmuştur.

      

      Anahtar Kelimeler: Zaman tanım alanında analiz, Deprem kayıtlarının seçilmesi, Deprem kayıtlarının ölçeklendirilmesi, Zaman tanım alanında ölçeklendirme