Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Serhat DEMİR
Danışman: Prof. Dr. Metin HÜSEM
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MEVCUT BETONARME YAPILARDA KISA KOLON DAVRANIŞLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 13/6/2013
Sayfa Sayısı: 146
Tez No: t2647
Özet:

      Ülkemizdeki yapıların önemli bir bölümünde, bodrum katı dış duvarlarında havalandırma ve ışık ihtiyacını gidermek amacıyla, projede tasarlanmamış olsa dahi, uygulamada bant pencere boşlukları bırakılmaktadır. Bu bant pencereler kolonların serbest yüksekliğini kısıtlamakta ve yatay deprem kuvvetleri etkisinde “kısa kolon” davranışına neden olmaktadır. Yaşanan depremlerde bodrum kat betonarme perdelerinde kısa kolon oluşumu nedeniyle tamamen göçmüş veya kullanılamayacak duruma gelmiş çok sayıda yapı gözlenmiştir. Günümüzde mevcut birçok yapının da benzer karakteristik özellikler gösterdiği, dolayısıyla gelecekte oluşabilecek depremlerde bu yapıların göçme riski taşıdığı bilinmektedir.

Bu çalışmada, bodrum katı betonarme perde duvarlarında yüksekliğin 1/4’ ü kadar bırakılan bant pencere ve havalandırma boşluklarının oluşturduğu kısa kolon etkisini azaltacak pencere boyutunun araştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, betonarme perdedeki pencere boşluğu, açıklığın 0.25 katı ve 0.375 katı betonarme kanat dolgu duvarlar kullanılarak güçlendirilmiş ve böylece kısa kolon etkisinin en az olduğu pencere boyutu deneysel olarak araştırılmıştır. Bant tipi pencereler nedeniyle oluşan kısa kolon etkisini iyileştirmek amacıyla, betonarme kanat duvarlar yerine çelik profillerle kanat duvarlar yapılarak, bilgisayar ortamında analitik olarak davranışları araştırılmış, betonarme kanat dolgu duvar ilaveli deney elemanından elde edilen deney sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

       Yapılan çalışmalardan elde edilen bulguların irdelenmesinden, bant pencere boşluklarının betonarme kanat dolgu duvarlarla güçlendirilmesinin, kısa kolon davranışını önemli oranda iyileştirdiği, çelik profillerle yapılan kanat duvarların ise betonarme kanat dolgu duvarları kadar etkili olabileceğini, ancak çelik profillerle yapılan güçlendirmede, açıklığın 0.25 katından daha büyük kanat duvarın çok etkili olmadığı görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler: Kısa Kolon, Bant Pencere, Betonarme Perde, ANSYS.