Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Hasan SESLİ
Danışman: Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ZEMİN SINIR ŞARTLARININ YAPI-ZEMİN ETKİLEŞİM SİSTEMLERİNİN DİNAMİK DAVRANIŞINA ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 11/6/2013
Sayfa Sayısı: 147
Tez No: t2631
Özet:

      Bu tez çalışmasında, dinamik etkiye maruz yapı-zemin etkileşim sistemi için yarı-sonsuz zemin ortamında kullanılan sınır şartlarının etkili olduğu zemin sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, uygulama olarak yapı-zemin etkileşimine maruz zemine gömülü ağır yapı olan Sarıyar beton ağırlık barajı seçilmiştir. Sarıyar barajına ait yapı-zemin etkileşimi analitik modellerinin dinamik analizleri, zemin sınırlarında rijit sınırlar, dinamik etki sonucu zemin içerisinde meydana gelen P ve S dalgalarının sınırlardaki etkisini ortadan kaldıracak viskoz sınırlar ve Rayleigh dalgalarını sönümleyen ve yarı-sonsuz zemin ortamının dinamik rijitlik matrisini içeren geçirgen sınırlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, yapı-zemin etkileşimi ve zemin sınır şartları ile ilgili literatür araştırmasından ibarettir. Tezde dikkate alınan sınır şartlarının kullanıldığı yapı-zemin etkileşimi sistemlerinin çözüm yöntemleri ile ilgili formülasyonlar da bu bölümde verilmektedir. İkinci bölümde, örnek baraja ait baraj-rezervuar etkileşimi, yapı-zemin etkileşimi ve dikkate alınan parametreler açıklanmakta ve yapı-zemin etkileşimi analitik modelleri ayrıntılı olarak verilmektedir. Üçüncü bölüm, gerçekleştirilen analizlerden elde edilen bulgular ve bunların irdelenmesinden oluşmaktadır. Dördüncü bölümde ise, bu tez çalışmasından çıkarılan sonuçlar ve öneriler verilmektedir. Beşinci bölüm, tezde yararlanılan kaynaklara ayrılmıştır.

      

      Anahtar Kelimeler: Yapı-Zemin Etkileşimi, Dinamik Analiz, Dalga Yayılımı, Sınır Şartı, Rijit Sınır, Viskoz Sınır, Geçirgen Sınır.