Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Ümit Yaşar BAL
Danışman: Doç. Dr. M. Vefa AKPINAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: AİRY GERİLME FONKSİYONLARI VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE BETON YOL KAPLAMASININ 3 BOYUTLU GERİLME ANALİZLERİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 12/3/2013
Sayfa Sayısı: 55
Tez No: t2611
Özet:

      Bu tez çalışmasında, 3 farklı beton sınıfı; C20, C25, C30, ve 3 farklı kalınlıktaki; 15 cm, 20 cm ve 25 cm beton yolların mekanistik-ampirik mukayeseleri sonlu elemanlar, Westergard ve Airy denklemleri yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Seçilen Airy gerilme denklemiyle yapılan gerilme analizinden elde edilen gerilmeler, Westergaard yöntemiyle elde edilen gerilmelerden çok fazla çıkmıştır. Bu karşılaştırmaya göre seçilen Airy gerilme denklemi gerçeği yansıtmamaktadır. Gerilme analizleri, 15 cm kalınlığındaki C20, C25 ve C30 beton yolların ağır taşıt yüklerini taşıyamayacağını göstermektedir. 20 cm ve 25 cm kalınlığındaki C20, C25 ve C30 beton sınıfların ise hem çekme hem de basınç gerilmeleri karşılayabileceğini göstermiştir. Ayrıca beton sınıfını bir üst sınıf seçildiğinde düşey deplasmanlarda yaklaşık %1.67’lik bir azalma meydana gelirken, tabaka kalınlığı 5 cm artırıldığında yaklaşık %16.7’lik bir azalma meydana geldiği görülmüştür. Bu çalışmanın amaçlarından biri de Doğu Karadeniz bölgesi için kullanılacak farklı beton sınıfı ve kalınlıkları için yolların performanslarının belirlenmesine yönelik Mekanistik–Ampirik tasarım ilkelerine dayalı yol çalışmasını içermektir. Bu tez çalışmasında Türkiye’de ilk, çalışma prensibi bakımından ise Dünyada sayılı düzeneklerden biri olan Hızlandırılmış Yol Test düzeneği kullanılmıştır.

      Anahtar Kelimeler: Beton yol tasarımı, mekanistik analiz, solu elemanlar analizi