Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Dursun DURUKAN
Danışman: Prof. Dr. Ayşe DALOĞLU
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN KAFES SİSTEMLERİN GENETİK ALGORİTMA İLE OPTİMUM TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 23/1/2013
Sayfa Sayısı: 60
Tez No: t2594
Özet:

      Bu çalışmada güncel optimizasyon yöntemlerinden biri olan Genetik Algoritma ile doğrusal olarak çözülmüş düzlem ve uzay kafes sistemlerin minimum ağırlıklı olarak boyutlandırılması yapılmıştır. Ayrıca, geometrik bakımdan doğrusal olmayan sistemleri gerçeğe daha yakın temsil eden ardışık yaklaşım yöntemiyle doğrusal olmayan şekilde analiz edilmiş düzlem ve uzay kafes sistemlerin minimum ağırlıklı olarak boyutlandırılması da gerçekleştirilmiştir.

Doğrusal sonlu elmanlar yönteminin ve ardışık yaklaşım metodunun matematiksel tanımı verilmiş ve bu yöntemlerin Genetik Algoritma (GA) ile minimum ağırlıklı tasarımda kullanılması matlab dilinde yazılan programla sağlanmıştır.

      Doğrusal ve doğrusal olmayan analiz sonuçları kullanılarak optimizasyonu gerçekleştirilen sistemlerin optimizasyon sonuçlarında farklılıklar olup olmadığı incelenmiş ve oluşan farklılıkların sebepleri belirlenmiştir. Ayrıca ulaşılan sonuçların literatürden elde edilenlerle karşılaştırması yapılmıştır.

Doğrusal ve doğrusal olmayan analiz kullanılarak optimizasyonu yapılan sistemlerde, optimizasyon sonuçlarının neredeyse aynı olduğu, oluşan farklılıkların ise oldukça küçük değişiklikler şeklinde meydana gelip, sınır durumda bulunan doğrusal analizle optimizasyon sonuçlarının bir üst kesite taşınması gerekliliğini ortaya çıkartmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Genetik algoritma, Değer kodlaması, Geometrik olarak lineer olmayan analiz,

       Kafes sistemlerin lineer olmayan analizi,İki ve üç boyutlu kafes sistemler.