Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Neşat Can TAŞ
Danışman: Prof. Dr. Ing. Ahmet DURMUŞ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BETONARME BİNALARIN TASARIMINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER VE BETONARME BİR KONUTUN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YÖNETMELİKLERE GÖRE TASARIMI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 11/1/2013
Sayfa Sayısı: 273
Tez No: t2588
Özet:

      Bilindiği gibi betonarme yapı tasarımlarının yürürlükte bulunan yönetmeliklerine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Durum böyle olunca, yeni hüküm ve öneriler içeren bu yönetmeliklerin doğru olarak uygulanmasında birtakım kuşkular ve güçlükler bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, betonarme bina türü yapıların günümüzde geçerli olan yönetmeliklere uygun olarak tasarımı için gerekli olan bilgilerin öz olarak derlenmesinden sonra bu bilgileri örnek olarak seçilen 3. derece deprem bölgesinde inşa edilecek olan 6 katlı betonarme bir konutun tasarımına uygulayarak bir takım sonuç ve önerilere varmaktan ibarettir. Bu amaçla gerçekleştirilen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde betonarme binaların tasarımına ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Bu bölümde betonarme taşıyıcı sistem çeşitleri, yapısal düzensizlikler, deprem hesabı, yapılara etkiyen yükler, betonarme döşemelere, kirişlere, kolonlara, perdelere, temellere ve merdivenlere ilişkin genel bilgiler özetlenmiştir. İkinci bölümde, birinci bölümde verilen bilgiler ve yapılan açıklamalar yardımıyla örnek olarak seçilen betonarme bir binanın tasarımı yapılmakta ve elde edilen bulgular, çizelgeler olarak verilmektedir. Üçüncü bölümde ise sonuç ve öneriler üzerinde durulmakta ve bu son bölümü kaynaklar dizini ile yazarın özgeçmişi izlemektedir. Bu çalışma betonarme binaların tasarımında yürürlükte bulunan yönetmelik koşullarını sağlamak ve işlem adımlarının yinelenmesini azaltmak için bina taşıyıcı sisteminin seçiminde özellikle düşey taşıyıcıların düzeninin, simetrikliğinin, plan ve yükseklik üzerindeki süreksizliğinin son derece önemli olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır.

      Anahtar Kelimeler: Betonarme, Düzensizlikler, Bina tasarımı, Geçerli yönetmelikler