Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mehmet Salih MAZLUM
Danışman: Doç. Dr. Şeref ORUÇ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Asfalt Kaplamaların Kazınarak Bitümlü Sıcak Karışımlarda Yeniden Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 7/5/2014
Sayfa Sayısı: 85
Tez No: t2578
Özet:

      Dünyanın birçok yerinde atık kanun ve yönetmeliklerinin devreye girmesiyle birlikte, atık yönetimi kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla asfaltın yeniden kullanımından kaynaklanabilecek ekonomik avantajlar, mevcut agrega kaynaklarının gün geçtikçe tükenmesi ve yeni agrega kaynak arayışları, artan üretim maliyetleriyle birlikte atık asfalt malzemelerin asfalt kaplamalarda yeniden kullanılabileceğinin düşünülmesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geri kazanım uygulamalarının geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bu kapsamda, ekonomik değeri yüksek olan ömrünü tamamlamış asfalt kaplamaların yollardan kazınarak, bitümlü sıcak karışımlarda yeniden kullanılabilirliğini araştırmak üzere bu çalışmaya girişilmiştir.

Çalışmada öncelikle Dünyada ve Türkiye’de uygulanan Asfalt Geri Dönüşüm Yöntemleri incelenmiş ve geri dönüşümün avantajları değerlendirilmiştir. Çalışma alanı olarak İstanbul bölgesinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış asfalt kaplamalar kazınmak suretiyle çalışmaya esas malzeme elde edilmiştir. Bu malzemelerden değişik katkı oranlarında (%10, %25 ve %40) hazırlanan kaplama karışım numuneleri üretilmiştir. Bu karışım numunelerine Marshall deneyleri uygulanmış, yoğunluk ve boşluk analizleri yapılmış, elde edilen bulgular katkısız numunelerle ve sahadan alınan karot numunelerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca, karışım oranlarına göre maliyet analizleri yapılarak her bir oran için maliyetler hesaplanmış ve ekonomik katkıları belirlenmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Geri dönüşüm, Asfalt karışım, Marshall, RAP, Yeniden Kullanım