Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yusuf Furkan ÖZER
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şirin KURBETÇİ
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: BAZI ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 27/12/2012
Sayfa Sayısı: 97
Tez No: t2570
Özet:

      Bu çalışmada endüstriyel atık malzemelerinden tuğla tozu, mermer tozu, uçucu kül ve taş tozunun, mineral katkı malzemeleri olarak; betonun, basınç dayanımı, eğilme dayanımı, kılcallık ve aşınma gibi özelliklerine etkileri karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan deneylerde, kontrol karışımı ve sırasıyla tuğla tozu, mermer tozu, uçucu kül ve taş tozu çimentoyla ağırlıkça %10, %20, ve %30 oranlarında ikame edilerek karışımlar üretilmiş, elde edilen karışımların 7 ve 28 günlük basınç dayanımları, eğilme dayanımları, kılcallık değerleri ve aşınma dayanımları bulunup, sonuçlar üzerinde karşılaştırmalı olarak değerlendirmeler yapılmıştır. Deneyler sonucunda, kontrol karışımı, diğer toz malzemeli karışımlara göre tüm deneylerde daha iyi sonuçlar vermiş, tuğla tozlu karışımların, diğer toz malzemeli karışımlara oranla eğilme dayanımının yüksek, mermer tozlu karışımlarla beraber kılcallık kat sayılarının daha düşük olduğu görülmüştür. Uçucu kül 10 (UK 10) karışımı ile kontrol karışımının basınç dayanımı hemen hemen aynı değerlerde çıkmış ve Uçucu kül’ün betonun işlenebilirliğini artırdığı görülmüştür. Betonun erken dayanım kazanmasında, taş tozu 10 (TŞT 10) ve mermer tozu 10 (MT 10) karışımlarının etkin olduğu, tuğla tozu 10 (TĞT 10) ve uçucu kül 10 (UK 10) karışımlarının ise betonun geç dayanım kazanmasında etkili oldukları görülmüştür.

      

Anahtar Kelimeler: Tuğla Tozu, Mermer Tozu, Uçucu Kül, Taş Tozu, Basınç Dayanımı,

       Eğilme Dayanımı, Kılcallık, Aşınma Dayanımı