Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Muhittin TURAN
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Volkan KAHYA
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: ELASTİK ZEMİNE OTURAN SONSUZ UZUN ELASTİK KİRİŞİN HAREKETLİ YÜK ALTINDA DİNAMİK DAVRANIŞI
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/12/2012
Sayfa Sayısı: 71
Tez No: t2569
Özet:

      Bu tez çalışmasında elastik zemine oturan sonsuz kirişin hareketli yük altında dinamik analizi analitik olarak incelenmiştir. Çözümde kompleks fourier dönüşümü, rezidü integral teoremi ile birlikte kullanılmıştır. Hareketli yük altında kirişin dinamik davranışının çeşitli parametrelere (hız, yay sabiti, sönüm) göre değişimi incelenmiştir.

Birinci bölümde elastik zemine oturan kirişlerin hareketli yük altında davranışı ile ilgili çalışmalar sunulmuştur.

      İkinci bölümde sistemde oluşan moment, yer değiştirme ve kesme kuvvetinin denklemleri ayrı ayrı elde edilmiştir.

Üçüncü bölümde kiriş üzerindeki yükün konumuna göre moment, yer değiştirme ve kesme kuvvetleri elde edilmiştir.

      Dördüncü bölümde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar ve öneriler verilmiştir.

      

Anahtar Kelimeler: Hareketli Yük, Analitik Çözüm, Rezidü Teoremi, Fourier Dönüşümü, Sonsuz Kiriş, Elastik Zemin.