Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Şenay UÇAK
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Tarihi Yığma Kubbelerin Dinamik Davranışlarının Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 26/9/2012
Sayfa Sayısı: 96
Tez No: t2557
Özet:

      Bu tez çalışmasında, tarihi yığma kubbelerin dinamik karakteristiklerinin Operasyonal Modal Analiz (OMA) ve Sonlu Elemanlar (SE) yöntemiyle belirlenmesi, başlangıç sonlu eleman modellerinin deneysel veriler kullanılarak iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kubbeler hakkında genel bilgiler verilmekte ve tarihi yapıların modellenme stratejilerinden bahsedilmektedir. Devamında konuyla ilgili literatür çalışmaları, dinamik karakteristiklerin elde edilmesinde kullanılan yöntemler ve formülasyonlar verilmektedir. Birinci bölümün sonunda, SE model iyileştirme yöntemleri hakkında bilgi sunulmaktadır. İkinci bölümde Hamza Paşa Türbesi ve Kavak Meydan Şadırvanı hakkında bilgiler verilmekte ve sonlu eleman modelleri oluşturulmaktadır. Ayrıca, gerçekleştirilen OMA uygulamaları ve deneysel dinamik karakteristikler verilmektedir. Üçüncü bölümde, teorik ve deneysel analiz sonuçları karşılaştırılmakta ve başlangıç SE modelleri deneysel bulgular kullanılarak iyileştirilmektedir. Dördüncü bölümde, analizlerin sonuçları ve öneriler sunulmaktadır. Beşinci bölümde ise, tezin hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar verilmektedir. Çalışma sonunda OMA yönteminin, tarihi yığma kubbelerin deneysel dinamik karakteristiklerinin belirlenmesinde ve sonlu eleman modellerinin iyileştirilmesinde güvenle kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

      

Anahtar Kelimeler: Tarihi Yığma Kubbeler, Operasyonal Modal Analiz, Sonlu Eleman Model İyileştirme