Yüksek Lisans Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Fatma Nur TURAN
Danışman: Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR
Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Dengeli Konsol Betonarme Köprülerin Dinamik Karakteristiklerinin Çevresel Titreşim Verileri Kullanılarak Belirlenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Kabul Tarihi: 15/6/2012
Sayfa Sayısı: 68
Tez No: t2515
Özet:

      Bu tez çalışmasında, dengeli konsol betonarme karayolu köprülerinin dinamik karakteristikleri analitik ve deneysel yöntemler kullanılarak belirlenmiştir. Bu amaçla, dengeli konsol yöntemiyle inşa edilen Berta Köprüsü üzerinde analitik ve deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Analitik çalışmalarda Sonlu Elemanlar Yöntemi, deneysel çalışmalarda çevresel titreşim verilerini dikkate alan Operasyonel Model Analiz Yöntemi kullanılmıştır.

Tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yapı dinamik karakteristiklerinin öneminden ve hangi yöntemlerle elde edildiği konusunda bilgi verildikten sonra, sırasıyla konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalardan, tezin amacı ve içeriğinden, dengeli konsol betonarme köprülerden, teorik ve Operasyonel Modal Analiz yöntemlerinden ve son olarak da sonlu eleman modeli iyileştirme yöntemlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölümde tez çalışması için seçilen Berta Köprüsü’nün genel bir tanıtımı yapıldıktan sonra, köprünün sonlu eleman modeli oluşturulup dinamik karakteristikleri analitik olarak elde edilmektedir. Daha sonra köprü üzerine çevresel titreşim testi uygulanarak köprünün dinamik karakteristikleri deneysel olarak belirlenmektedir. Köprünün sonlu eleman modeli; malzeme özellikleri, sınır şartları ve diğer etkiler dikkate alınarak deneysel sonuçlara göre iyileştirilmektedir. Üçüncü bölümde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır. Son bölümde ise, bu çalışmanın hazırlanması esnasında yararlanılan konu ile ilgili kaynaklar verilmektedir.

      Çalışma sonunda, Ülkemizde son yıllarda yaygın olarak inşa edilmeye başlanan dengeli konsol betonarme köprülerin dinamik karakteristiklerinin belirlenmesinde, sonlu eleman model iyileştirmelerinde ve köprü sağlığı izlenmesinde çevresel titreşimlere dayalı Operasyonel Modal Analiz Yönteminin güvenle kullanılabileceği vurgulanmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler : Operasyonel Modal Analiz, Dinamik Karakteristikler, Dengeli Konsol Betonarme Köprüler, Sonlu Eleman Model İyileştirme, Köprü Sağlığı İzlenmesi.